305851471 580542616966333 6701646783494718332 n

Zajęcia Teatralno-Musicalowe

Wszystkich miłośników sceny zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach teatralno-musicalowych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zajęcia mają na celu stworzyć warunki do efektywnego rozwoju umiejętności scenicznych. Dzieci uczą się wyrażania emocji i otwartości, co pozytywnie wpływa na relacje z rówieśnikami. Zajęcia teatralno-musicalowe to także nauka poruszania się. Dzieci rozwijają swoje pasje, uczą się pokory i rzetelności, a przede wszystkim odkrywają swoje mocne strony.

Dodaj komentarz