NoweFio 2021-2030 – szkolenie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Dobra Fala bezpłatnym szkoleniu na temat konkursu dotacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030 organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na:

– wsparcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego,

– zwiększenia aktywności obywateli w życiu publicznym i procesach kształtowania polityk publicznych,

– wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, federacji i sieci współpracy.

Alokacja środków w bieżącym konkursie na powyższe działania wynosi 61,4 mln zł.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo wiedzę na temat:

– zasad aplikowania w konkursie NOWEFIO,

– rodzaju pomysłów wspieranych w ramach Programu NOWEFIO,

– terminów realizacji zadań w ramach konkursu,

– zasad finansowania zaplanowanych działań

– sposobu przygotowania oferty w ramach konkursu (diagnoza, opis działań, kosztorys, wskaźniki rezultatu)

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Legionowo,  w dniu 16 listopada, o godzinie 16.00.

Więcej informacji o konkursie NOWEFIO znajdą Państwo na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2024-nowefio/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn