Dobre warunki do rozwoju ngo w regionie Jeziora Zegrzyńskiego

Dzięki działaniom samorządów powstają ścieżki edukacyjne, pomniki przyrody i upamiętniane są wydarzenia i miejsca historyczne. Powstają miejsca rekreacyjne oraz infrastruktura sportowa wpływająca na zdrowy styl życia mieszkańców i aktywność fizyczną. Tego typu inicjatywy dają także impuls przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym do rozwijania swojej działalności w oparciu o możliwą współpracę między sektorową.

Aktywizacja mieszkańców jest możliwa dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych stron w debatę na temat przyszłości regionu. Podstawą jest budowane nowych sieci powiązań między poszczególnymi interesariuszami wokół danych problemów, które w przyszłości mogą pomóc regionowi osiągnąć cele
zrównoważonego rozwoju. Coraz większą rolę w tworzeniu kierunków odgrywają organizacje pozarządowe. Na bieżąco wprowadzają nowe rozwiązania w życiu społecznym i realizują zadania publiczne.

Poniżej przedstawiamy godne naśladowania przykłady działania lokalnych stowarzyszeń, podmiotów ekonomi społecznej oraz mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia w powiecie legionowskim.

Walka z zanieczyszczeniem powietrza
Wzrost świadomości społecznej, zarówno wiedzy potocznej, ideologicznej jak i politycznej ma doprowadzić do poszanowania środowiska naturalnego. Projekt pod nazwą „Twój piec – nasze powietrze” otrzymał środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu. Kampania, której częścią są m.in. spot wideo oraz akcja billboardowa, ma na celu skłonienie mieszkańców powiatu do wymiany w gospodarstwach domowych pieców tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła do końca 2022 roku.
Inicjator: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Współpraca: Centrum Badawcze PAN KEZO, LAS Legionowski Alarm Smogowy, Powiat Legionowski oraz gminy z terenu ZGZZ. Informacja o projekcie: KLIK!

Rozwój działalności gospodarczej
Funkcjonująca od 2001 roku Izba Gospodarcza jest organizacją pozarządową, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności. Kluczową decyzją odnośnie poprawy relacji między inwestorem a gminą była uchwała Rady Miasta odnośnie: „zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo” . Na podstawie tej uchwały zwalnia się potencjalnych inwestorów z podatków od nieruchomości w zależności od skali nowej inwestycji, zwolnienia są ustalane odpowiednio na okres od roku do pięciu lat pod warunkiem utworzenia co najmniej trzech nowych miejsc pracy. Obecnie Izba skupia ponad 100 przedsiębiorców, którzy reprezentują niemal wszystkie branże.
Źródło: pigwl.nazwa.pl

Pomoc w powrocie na rynek pracy i do życia społecznego
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej jest samorządowym zakładem budżetowym, który dzięki usługom: remontowo-porządkowym i gastronomicznym wypracowuje środki finansowe na dalsze funkcjonowanie. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi stowarzyszeniami w celu pomocy osobom bezrobotnym lub długotrwale bezrobotnym potrzebującym wsparcia w powrocie do aktywności na rynku pracy, zmianie lub podwyższeniu swoich kwalifikacji, przyuczeniu do zawodu lub zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Pomoc Społeczna w czasie pandemii
Choć funkcjonowanie w czasie pandemii było dla wszystkich czymś nowym i nieznanym, organizacje mogły wykorzystać swoje doświadczenia i kompetencje. Jedną z nich była umiejętność prowadzenia diagnozy lokalnej, która umożliwiła współpracę z samorządami przy występujących problemach. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zmienił profil działania tak, żeby skorzystali z niego seniorzy nie wychodząc z domu w okresie pandemii. Wszelkie uzgodnienia, porady odbywały się mailowo, on-line, telefonicznie. Organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów samorządy przekazywały maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki. Podopieczni Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus, Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich pracownicy szyli maseczki i przekazywali osobom potrzebującym. Ponadto zakupiono urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, kombinezony ochronne dla Ochotniczej Straży Pożarnej – niezbędne przy bezpośredniej pracy z zarażonymi COVID – 19.

Wspieranie aktywności obywatelskiej
W 2022 roku po raz pierwszy rozpocznie się realizacja projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w Legionowie: Legionowska Szatnia Marzeń, Roztańczone Piaski, Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży, Relaks na Bukowcu – Park przy ul. Wąskiej, Rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Osiedlu Kozłówka. W I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo swój głos oddało 2.765 osób. Wyłoniono pięć projektów, które zostaną zrealizowane za łączną kwotę prawie 495 tys. zł.

Współpraca mieszkańców z organizacjami pozarządowymi przy wsparciu samorządów lokalnych zaowocowała powstaniem oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia w regionie. Potencjał aktywnie działających mieszkańców, NGOsów utożsamiających się z regionem ma olbrzymi wpływ na zrównoważony rozwój regionu w tym także turystyki, o niskim oddziaływaniu na środowisko i dużych korzyściach dla mieszkańców. Dodatkowo lokalne samorządy terytorialne aktywnie działają w stowarzyszeniach, których celem jest rozwój Ziemi Legionowskiej – Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, swoją działalność rozwija także Lokalna Organizacja Turystyczna.

 

Grafika: Serce plik wektorowy utworzone przez pch.vector – pl.freepik.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn