Zielona Ławeczka

„Zielona Ławeczka” to projekt kierowany do grup sąsiedzkich, którzy chcieliby poprawić wygląd i jakość otoczenia swojego miejsca zamieszkania, odczarować zaniedbane tereny wspólne i zmienić je w małe zielone oazy, przeznaczone do odpoczynku i przyjemnego spędzania czasu.
ZADANIE KONKURSOWE
Przygotowanie planu aranżacji wybranego terenu, uwzględniającego nasadzenie zieleni, ulokowanie ławeczki, a dla chętnych usytuowanie zbiornika na wodę deszczową bądź inne elementy retencji wody.
NAGRODY
W projekcie można uzyskać grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu. Maksymalna wysokość grantu wynosi:
🔘 3000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji;
🔘 2500 zł dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Projekt jest adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców).
Zespół konkursowy powinien składać się z min. 5-osobowej z grupy sąsiadów i sąsiadek.
TERMINY
Rejestracja do: 17 maja 2023 r.
Przesyłanie wniosków do: 7 czerwca 2023 r.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn