„wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie wspierając włączenie migrantów, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie.

W tym roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznacza środki po 15 000 zł na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

Nabór wniosków: do 11 kwietnia br. do godz. 12:00 na adres e-mail: wespol@boris.org.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 15 000 zł. Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

 1. wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
 2. włączenie migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
 3. przyczynienie się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
  • dobra jakość edukacji,
  • wzrost gospodarczy i godna praca
  • mniej nierówności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

 1. Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.
 2. Prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Ważne terminy:

 • nabór wniosków: do 11 kwietnia 2023 do godz. 12:00, za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wespol@boris.org.pl
 • spotkania informacyjne: 14 i 21 marca, on-line godzina 15.00, zgłoszenia: wespol@boris.org.pl
 • realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023
 • przekazanie do 15 września 2023 r. przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2023.

Dokumenty

Organizacje, które chciałyby przystąpić do programu, powinny zapoznać się  z poniższą dokumentacją:

Informacji udzielają: Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl), Agnieszka Iwaniak (agnieszka@boris.org.pl).

Źródło: lowes.boris.org.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn