1,5% lokalnie – Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Samodzielne Koło Terenowe nr 132 STO w Legionowie to organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie.

O swojej misji mówią:

Według nas, szkoła powinna bazować na idei współpracującej społeczności, tak aby każdy jej członek uczeń, nauczyciel i rodzic mógł liczyć na życzliwą pomoc, zaufanie i zrozumienie. Szkoła powinna uczyć szacunku dla innych ludzi, kultur i idei, o ile nie są one
sprzeczne z powszechnie wyznawanymi w społeczeństwie wartościami moralnymi, empatii i zaufania. Co więcej w odróżnieniu od pruskiego systemu edukacyjnego, od którego wywodzi się nasz system nauczania powinna być w niej wysoce ceniona umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. W tym celu promowana winna być innowacyjność w pracy nauczycieli i uczniów, a ocenianie bazujące na wiedzy encyklopedycznej powinno mieć drugorzędną rolę. Według nas, nauczyciele powinni głównie oceniać zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, ich pomysłowość i współpracę w dążeniu do osiągnięcia zakładanych efektów końcowych. Wyeliminuje to niekorzystny czynnik znany pod nazwą stresu szkolnego i w znacznej mierze podniesie dobrostan uczniów. Aby tak było w szkole powinna pracować starannie wyselekcjonowana kadra nauczycielska złożona z pasjonatów nauczania zdolnych zarażać uczniów swoimi pasjami i zainteresowaniami, wymagającymi, ale potrafiącymi nadać procesowi uczenia się właściwy kierunek.

Organizacja środki pochodzące z odpisu podatku przeznacza co roku na poprawę warunków nauki i zabawy swoich uczniów, inwestując w rozwój infrastruktury technicznej umożliwiającej korzystanie z nowoczesnych technologii.

Jak wesprzeć swoim 1,5% podatku Samodzielne Koło Terenowe nr 132 STO? Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz poniższy numer KRS:

0000027457

Taka pomoc nic nie kosztuje, a zdecydowanie warto, aby pieniądze z naszego 1,5% podatku zostały w naszym sąsiedztwie i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju oraz naszego bezpieczeństwa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn