1,5% lokalnie

Czemu warto wspierać lokalne organizacje pożytku publicznego (OPP)?

28 lutego upłynął termin przekazywania przez pracodawców zeznań podatkowych za 2022 r. Jak co roku ponad 25 milionów podatników będzie musiało rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Jest to również moment, kiedy możemy wesprzeć organizacje pożytku publicznego odpisem w wysokości 1,5 proc. podatku.

W związku z powyższym ruszamy z nasza akcją „1,5% lokalnie!” promującą wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego. Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego warto oraz czemu nie 1%, a 1,5%, zapraszamy do naszego artykułu.

Pierwszy raz podatnicy mieli okazję wesprzeć organizacje pozarządowe 1% swojego podatku w 2004 roku. Mechanizm ten został wprowadzony ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W pierwszym roku OPP wsparło 80 tyś. podatników, przekazując 10,4 mln zł. W ciągu prawie 20 lat funkcjonowania odpisu dla organizacji pożytku publicznego mechanizm ten zyskał wśród Polaków duże poparcie. Sukcesywnie rosła liczba podatników przekazujących 1% na organizacje pozarządowe oraz kwota przekazywana organizacjom. W 2022 r. padł rekord! Prawie 16 mln podatników przekazało ponad 1,1 mld zł, a wspartych zostało 8945 organizacji z całej Polski.

Zmiana w procencie przekazywanym organizacjom pożytku publicznego, z 1% do 1,5% nastąpiła w 2022 r. i wynika z wprowadzenia przez polski rząd w styczniu 2022 r. programu „Polski Ład”, który podwyższył kwotę wolną od podatku z 8 tyś. zł do 30 tyś. zł oraz obniżył stawkę podatku PIT z 17% do 12%. Pomimo faktu, że zmiany te są korzystne dla podatników, to w sposób istotny wpływały na kwotę podatku, a tym samy wartość środków przekazywanych organizacjom pozarządowym na działalność pożytku publicznego. Część osób o niższych dochodach poniżej 30 tyś zł podatku nie zapłaci w ogóle, zatem nie będzie możliwości przekazać 1% żadnej instytucji. Inni – przy założeniu, że osiągną takie same dochody jak dotychczas – zapłacą niższy podatek, tak więc również 1% tego podatku będzie stanowił niższą kwotę. Mając powyższe na uwadze rządzący przyjęli rozwiązanie umożliwiające przekazanie wybranej OPP 1,5%. Powyższe rozwiązanie ma na celu minimalizację negatywnych dla organizacji pozarządowych skutków zmian podatkowych. Z wyliczeń różnych instytucji wynikało, że z powodu zmian podatkowych wpływy z podatku dla OPP spadłyby łącznie o ok. 194 mln. zł.

Warto wspomnieć, że środki przekazywane w ramach 1% stanowią istotne wsparcie dla wielu organizacji pozarządowych działających również w lokalnej społeczności, także w powiecie legionowskim. Środki te przeznaczane są na różnorodne cele, w tym m.in. na wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, osób wykluczonych społecznie, ale również na działania edukacyjne, kulturalne czy związane z promocją aktywności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Środki te trafiają również do organizacji pożytku publicznego z powiatu legionowskiego.

Według udostępnionych przez Ministerstwo Finansów danych z września 2022 r. podatnicy wsparli 16 organizacji pożytku publicznego z powiatu legionowskiego kwotą ponad 800 tyś. zł. Środki te zostały przekazane przez ponad 9 tyś. podatników, a każdy z podatników przekazał średnio ok. 90zł. Dzięki temu lokalne organizacje pożytku publicznego otrzymały od tysiąca do kilkuset tysięcy złotych. Środki te zostaną przekazane na działania związane z opieką nad zwierzętami, wsparcie sportu, osób starszych, osób niepełnosprawnych czy dzieci i młodzieży.

Patrząc na skalę realizowanych działań oraz potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych, warto, przy składaniu rozliczenia podatku za 2022 r., zastanowić się, czy nie wesprzeć działań pożytku publicznego realizowanych przez organizacje z powiatu legionowskiego. Środki te będą służyć rozwojowi lokalnej społeczności i zrównoważonemu rozwojowi naszemu regionu.

W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do zainteresowania się działalnością naszych organizacji i przekazanie im 1,5% ze swojego podatku. Środki t, na pewno zostaną wydatkowane w sposób właściwy i transparentny, a przy okazji będą służyły Nam wszystkim.

Informacje na temat organizacji pożytku publicznego z naszego powiatu znajdziecie w naszej bazie ngo (KLIK!) oraz na stronie NIW – CRSO (KLIK!) .

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn