Rocznik Legionowski – Tom XIV

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne w Legionowie zapraszają na uroczystą prezentację XIV tomu „Rocznika Legionowskiego”, która odbędzie się 29 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00 w pawilonie muzealnym Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23.

„Rocznik Legionowski” to pierwszy periodyk historyczny, który ukazuje się na naszym terenie od 2004 roku. Dotychczas ukazało się XIII tomów, w których tradycyjnie znajdują się materiały historyczne dotyczące Legionowa oraz powiatu legionowskiego, recenzje publikacji dotyczących miasta, które ostatnio ukazały się drukiem, kącik poezji i kalendarium działań Towarzystwa. Wydawnictwo jest efektem pracy zespołu redakcyjnego złożonego głównie z regionalistów z TPL oraz działaczy społecznych z terenu Mazowsza.

Publikacja dofinansowana została przez Urząd Miasta Legionowo.

rl zap

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn