Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 25 listopada na Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Rozpoczyna on 16 dniowy okres aktywności na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najbardziej rozpowszechnionym naruszeniem praw człowieka na świecie. Co 11 minut kobieta lub dziewczyna zostaje zabita przez swojego partnera życiowego lub członka rodziny – a wiemy, że inne zjawiska, od pandemii COVID-19 po zawirowania gospodarcze, nieuchronnie prowadzą do jeszcze większej liczby przypadków przemocy fizycznej i werbalnej.

Kobiety i dziewczęta są również narażone na szerzącą się przemoc w sieci – od mizoginistycznych wypowiedzi pełnych nienawiści, po molestowanie seksualne, wykorzystywanie wizerunku i uwodzenie przez drapieżców. Dyskryminacja, przemoc i nadużycia, których ofiarą pada połowa ludzkości, wiążą się z ogromnymi kosztami. Ogranicza udział kobiet i dziewcząt we wszystkich dziedzinach życia, odmawia im podstawowych praw i wolności oraz blokuje równomierną odbudowę gospodarczą i zrównoważony wzrost, którego potrzebuje nasz świat.

W naszym powiecie również działają organizacje pozarządowe, które za cel stawiają sobie eliminację przemocy wobec kobiet. Są to m. in.

Stowarzyszenie Sióstr Urszulanek N.M.P.z Gandino prowadzące Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie, który jest miejscem czasowego pobytu dla matek i ich dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań dysfunkcyjnych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania. Więcej informacji na stronie: urszulanki-gandino.com

Fundacja Aniela jest organizacją pożytku publicznego, która ma na celu organizowanie i udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w trudnościach, w ich prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju ludzkim oraz wspieranie i realizowanie wszelkich form pomocy osobom i rodzinom, w tym dzieciom i młodzieży oraz kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Więcej o działalności Fundacji na stronie: Fundacja Aniela

Stowarzyszenie Lepsze Dziś prowadzące grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, ale również dla ofiar przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie współpracuje z psychologami, mediatorami oraz specjalistami z zakresu terapii uzależnień, współpracuje także z organizacjami i instytucjami pomagającymi ofiarom przemocy w rodzinie. Dodatkowe informacje oraz kontakt: Stowarzyszenie Lepsze Dziś

 

Źródło: unic.un.org.pl
Obraz autorstwa pikisuperstar na Freepik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn