Budżet Obywatelski za chwilę znów w Legionowie

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. W poprzedniej edycji budżetu mieszkańcy zadecydowali na jakie projekty rozdysponować kwotę pół miliona złotych.

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy osobiście współdecydują o wydatkach publicznych. Do tej pory takie prawo mieli jedynie radni Rady Miasta.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. W tym roku, podobnie jak podczas pierwszej edycji do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 500 tys. złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego?
To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Rekomendowane do realizacji Projekty podaje się w kolejności według uzyskanej liczby głosów. W rekomendacji uwzględnione zostaną tylko te Projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów.

Czy można realizować zadania BO w etapach?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Kto może głosować na projekty?
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Kiedy rozpocznie się realizacja projektów, które wygrają głosowanie w bieżącym roku?
Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w 2023 r.

Już niebawem obędzie się cykl spotkań z mieszkańcami dotyczący Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Będzie można na nich dowiedzieć się czego może dotyczyć projekt, jak zgłosić go w wersji papierowej a jak w elektronicznej, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

W związku z sytuacją pandemiczną dwa spotkania odbędą się zdalnie na platformie Zoom, natomiast ostatnie z nich będzie formą indywidualnych konsultacji z zainteresowanymi. Podczas każdego z nich będzie można m.in. zapoznać się z zasadami zgłaszania projektów oraz jak wypełnić niezbędne formularze.

Terminy spotkań:

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo od 2022 r.

 • Składanie propozycji projektów – od 2 marca do 16 marca
 • Ocena / weryfikacja złożonych projektów – od 17 marca do 20 kwietnia
 • Publikacja wyników oceny / weryfikacji – do 30 kwietnia
 • Wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu nie dopuszczonego do głosowania – do 11 maja
 • Rozpatrzenie wniesionych odwołań – do 18 maja
 • Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu – do 25 maja
 • Publiczna prezentacja projektów połączona z dyskusją mieszkańców – od 25 maja do 15 czerwca
 • Głosowanie – od 16 czerwca do 31 lipca
 • Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 7 września

 

Źródło: legionowo.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn