NGO na Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego!

Nie może Was tam zabraknąć! NGO na Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego!

 

26 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbędzie się niezwykłe wydarzenie – I Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego. Inicjatywa ta zgromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządowców.

Patrząc na dynamikę przemian społeczno-gospodarczych zachodzących na różnych poziomach (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych), coraz większą wagę zaczyna zwracać się na zrównoważony rozwój regionów i społeczności. Realizacja tego celu wydaje się niemożliwa bez udziału podmiotów reprezentujących różne sfery życia społecznego. Ale jak to osiągnąć i zbudować relacje między tak różnymi instytucjami?

Odpowiedź na to pytanie otrzymaliśmy od Przemysława Cichockiego, członka Zarządu Powiatu w Legionowie. W jego opinii Forum współpracy jest ważną inicjatywą, gdyż w dynamicznie zmieniającym się świecie współpraca między różnymi sektorami społecznymi staje się kluczowym elementem rozwoju lokalnych społeczności. To właśnie dzięki wspólnym działaniom organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu możemy rozwiązywać lokalne problemy. Podobne spostrzeżenia prezentuje Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, która zauważa pozytywny efekt współpracy międzysektorowej w postaci poszukiwania innowacji i zwiększenia efektywności podejmowanych działań. Dzięki współpracy różnych sektorów można wymieniać się pozytywnymi praktykami i wdrażać je w różnych ekosystemach organizacyjnych, co może być korzystne w kontekście efektywności. Centrum Integracji Społecznej jest świetnym przykładem takich działań, gdyż łączy w sobie zarówno obszary związane z przedsiębiorczością, jak i działalnością pożytku publicznego.

Ważnym elementem współpracy międzysektorowej wydają się organizacje pozarządowe, których rola zaczyna rosnąć w kontekście rozwiązywania rożnych problemów społecznych. Zapytaliśmy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych o ich opinię dotyczącą współpracy międzysektorowej. Czy uważają ja za niezbędną?

Zdaniem Izabeli Dyakowskiej, prezeski Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego w obliczu dynamicznych zmian i społecznych wyzwań, dojrzałe partnerstwa międzysektorowe stają się szansą dla lokalnych społeczności. Jak zauważa nasza rozmówczyni, w dzisiejszym świecie zmagamy się z nowymi wyzwaniami dotyczącymi edukacji, rynku pracy czy wykluczenia społecznego. Jej zdanie potwierdza ks. Tomasz Chciałowski, prezes Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus”, który uważa, że ani samorząd, ani organizacje pozarządowe nie poradzą sobie samodzielnie z wyzwaniami społecznymi. Niezbędne jest budowanie mostów współpracy, włączając w to również biznes.

Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego ma być zatem miejscem dyskusji, debat i wymiany doświadczeń. Wydaje się to bardzo ważne w kontekście wzajemnego zrozumienia i współpracy. Jak tłumaczy Angelika Pasek-Gilarska Forum może być pierwszym krokiem do budowania relacji podmiotów działających w różnych sferach. Zdaniem prezeski Koła Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie relacje organizacji pozarządowych z samorządem powinny być budowane na relacjach wzajemnego zrozumienia i komunikacji. Działania te powinny mieć jednak określony cel.

Dla wielu z Nas taka współpraca może wydawać się trudna. Jak pogodzić cele biznesu, organizacji społecznych i samorządów. Zdaniem Przemysława Popka prezesa Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu współpraca na styku samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych wymaga zrozumienia funkcjonowania tych trzech światów. Światów, które mają często zbieżne cele, ale różne możliwości działania zarówno na poziomie organizacyjnym, finansowym, jak i często prawnym.

Jak mówi Marcin Zdunek, prezes Stowarzyszenia Lepsze Dziś działając w zakresie profilaktyki uzależnień niemożliwe jest unikanie współpracy z samorządem. Nasze działania muszą być skoordynowane, wtedy przynoszą lepszy efekt. Forum może być miejscem do promowania dobrych praktyk współpracy również z biznesem. Podobnego zdania jest Przemysław Zawada, członek Stowarzyszenia Dobra Fala, który uważa, że rozwój współpracy jest nieunikniony. W celu poprawienia jakości działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej niezbędne jest współdziałanie i wzajemne zrozumienie. Forum może być dobrym początkiem tej drogi.

Biorąc pod uwagę skalę przyszłych wyzwań, na Forum nie może zabraknąć organizacji pozarządowych, które w prawie 70% przypadków działają na poziomie lokalnym zmieniając nasz świat na lepsze. Spotkajmy się i rozmawiajmy z przedstawicielami innych sektorów o wspólnych działaniach na rzecz krainy Jeziora Zegrzyńskiego i naszego powiatu.

Rejestracja na Forum: https://powiat-legionowski.pl/samorzad/i-forum-wspolpracy-miedzysektorowej-powiatu-legionowskiego/rejestracja-na-i-forum-wspolpracy-miedzysektorowej-powiatu-legionowskiego

 

385559670 353618193947557 6111942350593945273 n

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn