I Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego

zaproszenie forum

I DEBATA SAMORZĄDOWA – ROLA SAMORZĄDÓW PRZY WSPARCIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • Różnorodność i włączenie jako klucz do zrozumienia i efektywnego rozwiązania lokalnych problemów.
 • Organizacje pozarządowe to niezbędni, choć nadal niedoceniani partnerzy dla samorządów.
 • Współfinansowanie organizacji pozarządowych w powiecie to ważna, choć nie jedyna forma inwestycji w ich rozwój.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych nie jest możliwe bez udziału III sektora.

II DEBATA – ROLA PRZEDSIĘBORCÓW LOKALNYCH PRZY WSPARCIU III SEKTORA

 • W obliczu zmian i transformacji społeczno-gospodarczej biznes i organizacje potrzebują siebie nawzajem.
 • Partnerstwo (NGO–biznes) to budowanie mostu między zyskiem a społecznym dobrem.
 • Podejmowanie lokalnych wyzwań wymaga dzisiaj społecznego zaangażowania lokalnych przedsiębiorców na wiele sposobów.
 • Międzysektorowa współpraca szansą na przewagę konkurencyjną lokalnych przedsiębiorców, pracodawców, regionu.

III DEBATA – WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA I MIĘDZYPOKOLENIOWA JAKO KLUCZ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • Wspólnota i współpraca w dobie globalnych wyzwań są czynnikami naszego dobrostanu w domu, w szkole, w pracy.
 • Współpraca międzysektorowa i międzypokoleniowa jest niezbędna do adaptacji i wzrostu MŚP, NGO, samorządu w globalnej i cyfrowej gospodarce.
 • Kolaboracja międzysektorowa jest szansą na holistyczne innowacje do skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań społecznych.
 • W powiecie legionowskim jest wyjątkowy potencjał na synergię dotychczasowych działań poszczególnych sektorów dla wspólnego dobra.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Obraz autorstwa tirachardz na Freepik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn