Wspieramy naszych!

Trwa głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego!

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu legionowskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosowanie trwa do 15 maja. Z naszego regionu kandydują Izabela Dyakowska i Karolina Kępska -Tlaga.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W jej W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z każdego regionu naszego województwa.

W przypadku organizacji pozarządowych kandydatury przedstawicieli do Rady zgłaszane są przez minimum pięć organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Kandydat z danego regionu wybierany jest w głosowaniu przez organizacje pozarządowe. Każda organizacja może oddać 4 głosy.

W naszym podregionie obejmującym powiaty: legionowski, miński, otwocki i wołomiński kandydują dwie przedstawicielki naszych regionalnych organizacji, Izabela Dyakowska z Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego i Karolina Kępska – Tlaga Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”.

mrpp

Izabela Dyakowska od 20 lat działa w sektorze organizacji pozarządowych. Od 2012 r. jest prezeską wiodącej organizacji pozarządowej zajmującej się rozwijaniem wolontariatu pracowniczego w Polsce. W ramach promocji wolontariatu pracowniczego Fundacja zrealizowała ponad 700 projektów. Izabela Dyakowska działa w grupach doradczych, konsultacyjnych i eksperckich. Współpracuje zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i biznesem. Forum Odpowiedzialnego Biznesu umieściło ją wśród 50 Kobiet Polskiego CSR. Główne działania na jakich chciałby się skupić to: podniesienie jakości dialogu obywatelskiego, rozwój wolontariatu, upodmiotowienie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, wsparcie rozwoju lokalnych ngo.

Więcej o Izabeli Dyakowskiej znajdziecie tu: https://mrdpp.mazovia.pl/zgloszenie/42

Karolina Kepska – Tlaga od 2019 r. jest wiceprezeską Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw „Działamy Lokalnie”. Wraz ze stowarzyszeniem realizuje szereg inicjatyw oddolnych i działań na rzecz społeczności lokalnej. Stowarzyszenie uczestniczy w imprezach i wydarzeniach integrujących społeczność lokalną powiatu legionowskiego. Wraz ze stowarzyszeniem jest inicjatorem wielu projektów. m.in. Budki do wymiany książek,  „Odłóż telefon i żyj” czyli akcja promująca bezpieczne oznakowane przejść dla pieszych itp. Wraz ze stowarzyszeniem wydaje również czasopismo „Działamy Lokalnie”. Organizowała liczne konferencje, briefy prasowe oraz imprezy plenerowe dla różnych grup społecznych, największe z nich do 300 osób.

Więcej o Karolinie Kepskiej – Tlaga znajdziecie tu: https://mrdpp.mazovia.pl/zgloszenie/28

Głosować na kandydatów można poprzez stronę internetową https://mrdpp.mazovia.pl/glosowanie

Zadbajmy oto, aby legionowskie organizacje pozarządowe miały swój głos w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 

Źródło: https://mrdpp.mazovia.pl/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn