Wasze zdanie ma znaczenie!

Nadeszła jesień, a wraz z jej przyjściem samorządy rozpoczęły prace nad rocznymi programami współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada bowiem obowiązek przyjęcia takiego dokumentu na następny rok do końca listopada roku bieżącego. Co więcej, dokumenty te muszą zostać skonsultowane z organizacjami pozarządowymi. Możemy mieć więc realny udział w tworzeniu tych programów!

W powiecie legionowskim pierwszym samorządem, który przygotował już projekt rocznego programu współpracy z ngo jest Miasto i Gmina Serock. Jego projekt dostępny jest na stronie serock.pl (KLIK!). Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 30 września 2022 r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl, złożone w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05 – 140 Serock.

Ponadto również Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje swojego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Projekt wyłożony został w Urzędzie Marszałkowskim oraz jego wszystkich delegaturach, można go również przeczytać m. in. na stronie www.bip.mazovia.pl (KLIK!).  Jak wziąć udział w konsultacjach? Z linku pobrać formularz konsultacji, wypełnić go i dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. osobiście do Urzędu Marszałkowskiego lub jednej z jego delegatur,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  3. pocztą elektroniczną na adres: dialog@mazovia.pl
  4. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu

Pamiętajcie – nasze zdanie się liczy!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn