283702667 191831449984094 5199302106377935395 n

„Szaniawski archaiczny i aktualny”

V edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo
Wstęp wolny – zaproszenia dostępne w MOK Legionowo, ul. Norwida 10
Piąta edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo to mały jubileusz, który skłania do drobnych podsumowań. Zabiegi o wprowadzenie zegrzyneckiego dramaturga w obieg kultury, rozpoczęte przez legionowski MOK w 2018 roku pierwszą edycją festiwalu, znalazły w ostatnich czterech latach liczne kontynuacje. Kilka instytucji kultury, oświaty i podmiotów społecznych uczyniło Szaniawskiego bohaterem swoich projektów i przedsięwzięć. Trwają starania o odbudowę dworku rodziny Szaniawskich.
Jerzy Szaniawski, dotychczas twórca zapomniany, wszedł do niektórych salonów w naszym powiecie. Czy ma szansę wejść również pod powiatowe strzechy?
Cele, jakie stawiają sobie organizatorzy tego spotkania, są następujące:
– sporządzić „mapę obecności Szaniawskiego” w powiecie legionowskim w ostatnich czterech latach; właściwe byłoby uwzględnienie na niej wszystkich działań kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych związanych z dramaturgiem i dotarcie do wszystkich osób, instytucji i organizacji, które takie działania inicjowały;
– sporządzić „mapę nieobecności Szaniawskiego” – czyli rozważyć, do jakich grup odbiorców i do jakich gremiów decyzyjnych nie dotarliśmy jeszcze, a należałoby dotrzeć, aby białe plamy na ?mapie obecności Szaniawskiego? wypełnić treścią i działaniami.
Wszyscy, którzy przyczynili się ostatnio do popularyzowania twórczości Szaniawskiego, mogą mieć słuszną satysfakcję, że dotknęli tematu ważnego – i trudnego. Większość z nas ma jednak poczucie, że można w tym zakresie zrobić nieco więcej. Warto spotkać się i warto rozmawiać – wtedy może to „nieco więcej” nabierze konkretnego kształtu.

Dodaj komentarz