sztaluga

„Martwa natura” malarstwo w MOK Targowa

Wystawa malarstwa sztalugowego zatytułowana „Martwa Natura” jest eksponowana w filii MOK Legionowo przy ul. Targowej 65 od 8 kwietnia do 5 maja. Znajdują się tu prace uczestników pracowni MOK Targowa prowadzonej przez Barbarę Retmaniak.

Uczestnicy wystawy:
Elwira Korycka
Eugenia Wieczorek
Danuta Sarat
Helena Mazur
Elwira Nowakowska
James Clark
Agnieszka Plewczyńska-Chodakowska
Marta Kisielewska

Dodaj komentarz