logo acroleague

I Zawody AcroLeague edycja 2022/2023

Akrobatyka to jedna z dyscyplin sportu gimnastycznego, której dynamiczny rozwój w Polsce i na świecie sięga początku XX wieku i trwa do chwili obecnej. Dyscyplina ta rozwija koordynację ruchową, zwinność i gibkość – prowadzi do rozwoju fizycznego i psychicznego. Poprzez wszechstronny rozwój cech motorycznych akrobatyka jest wstępem do każdej innej dyscypliny sportu. W związku z rosnącą popularnością akrobatyki sportowej wiążącą się z dużą liczbą dzieci i młodzieży uprawiających tę dyscyplinę sportu powstała Liga Akrobatyczna umożliwiająca zaprezentowanie nabytych umiejętności poprzez ryw https://www.facebook.com/acroleaguecom/alizację sportową.

Uczestnictwo w akrobatycznym zawodach sportowych do tej pory ograniczone było do współpracy ze związkami sportowymi – Liga Akrobatyczna umożliwia szerokiemu gronu podmiotów dostęp do rywalizacji sportowej bez formalnych ograniczeń w ten sposób przyczyniając się do rozwoju tej jakże wartościowej dyscypliny sportu. Ponadto uczestnictwo w rywalizacji sportowej sprzyja przełamywanie barier w zakresie autoprezentacji, zwiększa pewność siebie podczas występu przed publicznością oraz kształtuje właściwe postawy społeczne. Acro League to cykliczne zawody odbywające się w czasie roku szkolnego przeprowadzane w trzech kategoriach AcroBasic, AcroMedium, AcroPro, których zwieńczeniem jest wyłonienie zwycięzcy ligi w każdej kategorii oraz nagrodzenie podmiotów biorących udział w rywalizacji. (źródło : https://acroleague.com/)

STRONA WWW ZAWODÓW

ACRO LEAGUE NA FB

Dodaj komentarz