292067791 4786529651453404 6688949660604467673 n

Grand Prix Legionowa w siatkówce plażowej

Zapraszamy na Grand Prix Legionowa w siatkówce plażowej w każdą sobotę lipca o 10:00 na Stadionie Miejskim w Legionowie 🏐

Zapisy od 9:30 przy boisku☺️

REGULAMIN
GRAND PRIX LEGIONOWA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

I. Cel
1. Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Legionowa.
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.

II. Organizator
1. Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo
tel./fax 022 766 45 20,
2. Sędzia główny zawodów: Maciej Szewczyk

III. Termin i miejsce zawodów
1. Impreza odbędzie się 9, 16, 23 i 30 lipca 2022 roku.
2. Zawody będą rozgrywane na boiskach to siatkówki plażowej na terenie Stadionu Miejskiego
w Legionowie ul. Parkowa 27.
3. W jednym turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane w miejscu rozgrywek od godziny 9.30
5. Mecze rozpoczynają się po skończonych zapisach, o godz. 10.00

IV. Warunki uczestnictwa w imprezie
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach. Zapisanie się do gry jest równoznaczne z oświadczeniem, że zawodnik/zawodniczka nie ma takich przeciwwskazań.
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
3. Zawody przeprowadzone będą w formie turnieju dla kobiet i mężczyzn.
4. Drużyna składa się z dwóch osób: 2 kobiet, 2 mężczyzn (kat. kobiet, mężczyzn) – ewentualnie organizator pozwala na zgłoszenie dwójki – 1 kobieta i 1 mężczyzna w kategorii mężczyzn.
5. Brak zawodników rezerwowych.
6. Nie ma limitu wieku dla zawodników/zawodniczek.
7. Turniej zostanie przeprowadzony systemem brazylijskim lub systemem „każdy z każdym”, w zależności od liczby uczestników. O systemie zadecyduje Sędzia Główny zawodów przed rozpoczęciem gier.
8. Wszystkie spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową obowiązującymi w Polsce, w rozgrywkach PZPS.
9. Mecze odbywają się bez udziału sędziów piłki siatkowej – zespoły sędziują same w duchu fair play. W przypadku sytuacji spornych akcja zostaje powtórzona.
10. Przed każdym turniejem odbędzie się losowanie.

V. Przepisy porządkowe
1. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach.
2. Zawodnicy występują na boisku na bosaka, chyba że sędzia zezwoli na grę w obuwiu.
3. Dozwolona jest gra w czapkach i okularach słonecznych.
4. Piłki do gry zapewnia organizator. Zaleca się posiadanie własnych piłek na czas rozgrzewki.
5. Zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność. .
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny.
9. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.
10. W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-COV-2 zawodnicy biorący udział w turnieju oświadczają, iż posiadają wiedzę na temat możliwego zagrożenia oraz, że podczas przebywania na obiekcie sportowym, będą przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa oraz krajowych zaleceń zapisanych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

VI. Nagrody
1. Za miejsca I – III w poszczególnych turniejach – zawodnicy otrzymują drobne upominki.
2. Za miejsca I – III w całym cyklu – zawodnicy otrzymują puchary.
O miejscu zajętym w całym cyklu zadecyduje łączna liczba punktów zdobytych w poszczególnych turniejach. Punkty przyznane za poszczególne turnieje liczone są w następujący sposób:
-Za zajęcie ostatniego miejsca w turnieju zespół otrzymuje 1 pkt. Każde miejsce powyżej otrzymuje o 1 pkt więcej, a więc zespół, który zwycięży w danym turnieju, otrzyma dokładnie tyle punktów, ile par rywalizowało w danym turnieju.

Dodaj komentarz