Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Od soboty (2 marca 2023 r.) każdy mieszkaniec gminy może napisać i złożyć swój własny pomysł. Nabór trwa do końca miesiąca. Przez cały ten okres będziemy wspierać wnioskodawców. Swoje pytania można kierować telefonicznie pod nr 22 766 40 77 lub e-mailowo: konsultacje@um.legionowo.pl. Dodatkowo 16 marca pomagać będziemy na platformie MS Teams (on-line) w godz. 10:00-16:00, a 7, 18 i 27 marca w godz.16:00-19:30 w atrium ratusza.

 • Link do platformy MS Teams w dn. 16 marca (10:00-16:00) – Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali – Dołączyć do spotkania. Identyfikator spotkania: 943 785 335 105. Kod dostępu: r87yu5.

Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o finansach publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone publiczne pieniądze.

Mieszkańcy decydują

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.

Poniżej znajduje się krótka instrukcja jak przygotować wniosek:

 1. Projekt do BO może złożyć każdy mieszkaniec gminy i organizacja pozarządowa,
 2. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy m.in. opisać swój pomysł oraz przygotować kosztorys – pomocny w tym może być przykładowy cennik.
 4. Formularz można wypełnić elektronicznie na Portalu Budżetu Obywatelskiego lub złożyć papierowo w Biurze Obsługi Klienta – wersja papierowa dokumentów – pobierz.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

 • są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
 • mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
 • mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy;
 • są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • są zlokalizowane na nieruchomościach: będących własnością gminy, jej jednostek organizacyjnych lub użyczonych gminie na czas nieokreślony.

Więcej informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo odnaleźć można na specjalnym portalu – legionowo.budzet-obywatelski.org

Źródło: legionowo.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn