Powiatowe organizacje senioralne ~ Serocka Akademia Seniora

W 2015 r. z inicjatywy serockich seniorów powstało Stowarzyszenie, którego działalność miała stanowić odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych z gminy Serock. Chcąc podkreślić cel działalności organizacji nadano jej nazwę Serockiej Akademii Seniora. Co więcej, seroccy żacy mają również swój hymn, zgodnie z którym:

My seroccy seniorzy czujemy się młodo,
Mimo wieku wciąż jeszcze grzeszymy urodą.
Studiujemy tak pilnie jak na żaków przystało,
Wciąż trenując z zapałem i umysł, i ciało.

Treść hymnu jest spójna z prowadzonymi w Akademii działaniami. Od początku swojej działalności główną misją Stowarzyszenia była aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna seniorów. Działania Stowarzyszenia realizowane są poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu.

W ramach swojej działalności Serocka Akademia Seniora dąży do zwiększenia wiedzy seniorów na temat procesu starzenia, zdrowia, czy zmian technologicznych zachodzących w świecie. Ponadto, Stowarzyszenia realizuje działania zmierzające do integracji społeczności senioralnej poprzez organizację wycieczek, spotkań kulturalnych, czy organizację wspólnych wydarzeń.

Przez 8 lat swojej działalności Serocka Akademia Seniora zrealizowała następujące działania:

  • wykłady o różnorodnej tematyce z historii, prawa, psychologii i medycyny oraz innych dziedzin wiedzy,
  • zajęcia fakultatywne takie np. jak: nauka angielskiego, zajęcia komputerowe i warsztaty pamięci,
  • zajęcia ruchowe – gimnastyka i inne aktywności,
  • wyjazdy do teatrów, muzeów, zwiedzanie zabytków itp.
  • spotkania okolicznościowe i integracyjne.

Bogata oferta działań na rzecz osób starszych daje możliwość każdemu z serockich seniorów znaleźć coś dla siebie. Mogą oni wspólnie spędzić czas ze znajomymi, sąsiadami i innymi seniorami. Działania te sprzyjają integracji, poprawie samopoczucia i pozwalają seniorom ciekawie spędzić czas.

Jeśli jesteście zainteresowani działaniami Serockiej Akademii Seniora zapraszamy na ich stronę – https://serockaakademia.pl/. Znajdziecie tu informacje o organizowanych wydarzeniach, spotkaniach i inicjatywach na rzecz seniorów. Ponadto, możecie napisać na adres mailowy: sas2015@wp.pl lub skontaktować się z członkami zarządu Akademii.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Serocką Akademię Seniora. Zapewnią one wam dużo radości oraz pozwolą spędzić ciekawie czas. Bo jak śpiewają w hymnie seroccy studenci:

Nasza piękna jesień życia błyszczy tęczy kolorami,
Więc nie zwlekaj dołącz do nas i pośmiej się razem z nami,
Wśród przyjaciół zauważysz swoje oblicze radosne,
Wtedy szarą jesień życia zechcesz szybko zmienić w wiosnę.

 

Źródło:

  1. https://serockaakademia.pl/
  2. https://radaseniorowserock.pl/serocka-akademia-seniora/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn