Organizacje senioralne mają moc!

Seniorzy to rosnąca w szybkim tempie grupa demograficzna. Szacuje się, że obecnie osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią ponad 25% mieszkańców Polski. Kwestię tą dostrzegają coraz częściej rządzący, lokalne władze oraz organizacje pozarządowe. W przypadku rządzących coraz częściej projektowane rozwiązania prawne biorą pod uwagę potrzeby tej grupy wiekowej. Jednakże główny ciężar działań w zakresie wsparcia i aktywizacji osób starszych kierowany jest na organizacje pozarządowe. To one w wielu przypadkach przejmują zadania administracji publicznej tworząc sieci wsparcia seniorów oraz wzmacniając relacje międzypokoleniowe.

Wśród ponad  140 tys. organizacji pozarządowych działających w Polsce, prawie 44% działa na rzecz seniorów i seniorek. Również w powiecie legionowskim znajdziemy wiele przykładów takich organizacji, zarówno działających tylko w obszarze osób starszych, jak również tych wspierających aktywność senioralną akcyjnie.

Najstarszą organizacją senioralną działającą na terenie powiatu legionowskiego jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który powstał w 1975 r. Jest to największa organizacja senioralna w Polsce. Oddział PZERI w Legionowie organizuje liczne wydarzenia, w tym imprezy plenerowe, jak cykl „Lato w ogródku”, które gromadzą uczestników w różnym wieku i umożliwiają nawiązywanie relacji międzypokoleniowych. W 2023 r. dzięki staraniom organizacji, przy ul. Husarskiej w Legionowie, powstał Klub Wabank. Seniorzy mogą uczestniczyć aktywnie w spotkaniach, gdzie mają okazję do rozmów, wspólnych gier oraz realizacji swoich pasji. PZERI w Legionowie angażuje się również w organizację Senioraliów, cyklicznej imprezy, organizowanej od 2011 r., promującej pozytywną starość.

Kolejnym przykładem dobrych praktyk jest Legionowskie Stowarzyszenie „Amicus” oraz Klub Seniora „Amicus”, które działają na terenie Parafii M.B. Fatimskiej w Legionowie. Klub Seniora „Amicus” zrzesza ponad 100 osób w wieku powyżej 60 lat, które podczas organizowanych zajęć mogą realizować swoje talenty artystyczne, posłuchać ciekawych wykładów oraz wziąć udział we wspólnych wycieczkach.

Organizacją, która bardzo aktywnie działa w obszarze osób starszych jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „NADZIEJA”, działające w Legionowie od 2004 roku. Stowarzyszenie prowadzi m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Senior +, Centrum Wolontariatu Seniorów i Mazowiecką Akademię Seniorów. Promuje solidaryzm społeczny, oferuje zajęcia dla utrzymania zdrowia i rozwijania umysłu.  Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie dzieli się również najlepszymi praktykami z innymi organizacjami senioralnymi. W 2022 r. opracowało wraz z lokalnym samorządem „Strategię działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”. Dokument ten stanowi dużą wartość, gdyż opisuje najważniejsze sfery życia seniorów i wskazuje główne obszary wsparcia.

Patrząc na działalność lokalnych organizacji senioralnych w Legionowie i powiecie legionowskim może cieszyć bogata oferta zajęć na rzecz tej grupy społecznej. Należy jednak pamiętać, że zmiany demograficznie postępują nieubłaganie i organizacje pozarządowe oraz samorząd muszą współpracować w celu dopasowywania swojej oferty do nowych oczekiwań seniorów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn