Międzypokoleniowa sieć wsparcia

Organizacje senioralne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu sieci wsparcia, wzmacniając relacje międzypokoleniowe. Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak wydarzenia kulturalne, spotkania, warsztaty i wspólne aktywności, seniorzy mają okazję nawiązywać kontakt z osobami w różnym wieku.

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (PZERI) w Legionowie jest aktywną organizacją, która podejmuje różnorodne działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Ich inicjatywy skupiają się na wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji lokalnych społeczności. PZERI organizuje liczne wydarzenia, w tym imprezy plenerowe, jak cykl „Lato w ogródku”, które gromadzą uczestników w różnym wieku i umożliwiają nawiązywanie relacji międzypokoleniowych.

 

Członkowie PZERI uczestniczą aktywnie w spotkaniach, gdzie mają okazję do rozmów, wspólnych gier oraz wspólnego tańca. Organizacja angażuje się także w działania kulturalne, jak występy muzyczne i chóralne, dzięki czemu umożliwia seniorom wyrażanie swoich pasji i talentów. Ponadto PZERI angażuje się w działania na rzecz równouprawnienia, wzmocnienia tożsamości lokalnej i promocji zdrowego trybu życia.

Wspieranie edukacji regionalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców to kolejne cele, które realizuje Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu członków organizacji, PZERI wpływa pozytywnie na życie seniorów, przyczyniając się do budowania więzi społecznych oraz podnoszenia jakości życia w późniejszym wieku.

 

Kolejnym przykładem dobrych praktyk będzie: Legionowskie Stowarzyszenie Amicus, które ma na celu działalność charytatywną, pomoc społeczną, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochronę zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych, edukację i kulturę. Wspiera budownictwo sakralne i prowadzi klub seniora, który działa od 2018 r. Zrzesza blisko 100 aktywnych osób dojrzałego wieku, które realizują swoje pasje, współpracują z instytucjami i tworzą działania międzypokoleniowe. W klubie spotyka się wielu utalentowanych artystów, a bogaty program kulturalno-edukacyjny zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W 2021 r.  Legionowskie Stowarzyszenie Amicus zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Odpowiedzialni Społecznie 2021 podczas piątej edycji konkursu wyróżniającego firmy i instytucje za ich wkład w rozwój lokalnej świadomości społecznej. zostało docenione za swoją działalność charytatywną, pomoc społeczną, rozwijanie kultury i sztuki, wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz aktywne angażowanie się w inicjatywy lokalne. Nagroda stanowi uznanie dla wkładu Stowarzyszenia w tworzenie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

 

Grafika ze strony Freepik, autora Freepik

belka aktywni+

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn