AIS 2.0

BOOM! Rusza Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 2.0, edycja 2023!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, grupy nieformalne, aktywistów i społeczników do udziału w konkursie na realizację inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej – AKTYWATOR INICJATYW SĄSIEDZKICH 2.0, edycja 2023.

Konkurs jest elementem realizowanego przez nas projektu Przewodnik aktywności społecznej „W krainie Jeziora Zegrzyńskiego” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz projektu Nie mamy czasu na starość! dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji inicjatyw realizowanych przez mieszkańców powiatu legionowskiego. Skierowany jest do osób chcących działać na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej ludzi o zbliżonych zainteresowaniach. Konkurs ma na celu również wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych oraz aktywności społecznej seniorów.

Partnerami tych grup mogą być koła wolontariatu, szkoły, rady osiedli, parafie i organizacje pozarządowe i samorządowe oraz instytucje kultury.

Wsparcie w ramach konkursu może zostać przeznaczone na  przedsięwzięcia o charakterze:

  • animacyjnym,
  • towarzyskim,
  • kulturalnym,
  • ekologicznym,
  • artystycznym,
  • krajoznawczym,
  • sportowym,
  • patriotycznym,
  • historycznym,
  • poprawiającym estetykę otoczenia.

Planowany termin zgłaszania wniosków w konkursie to: 1 – 15 czerwca 2023.

Termin realizacji inicjatyw: 1 lipca -24 września 2023.

Kwota wsparcia inicjatywy wynosi od 1000,00 zł do 1500,00 zł.

Wyboru inicjatyw zakwalifikowanych do realizacji dokonają mieszkańcy powiatu legionowskiego w głosowaniu na stronie www.dziejesie-legionowski.pl

Minimum trzy najwyżej ocenione inicjatywy otrzymają dodatkowo po 500,00 zł.

Wnioski należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com.

Regulamin konkursu oraz wniosek konkursowy dostępne są poniżej:

Regulamin-AIS_2023

Załącznik nr 1 – Wniosek

Załącznik nr 2 – zgoda rodzica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn