Pierwszy w powiecie legionowskim konkurs na inicjatywy oddolne!

Aktywność społeczna jest jedną z podstawowych cech społeczeństwa obywatelskiego. Działalność ta przejawia się przede wszystkim poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach oddolnych na rzecz społeczności lokalnej i mieszkańców, wolontariat, czy wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej. Chęć włączania się w działania na rzecz społeczeństwa jest wpisana w nasze DNA. Zaangażowanie się w aktywność społeczną czy obywatelską pozwala nam zwiększyć poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz poprawia również samopoczucie i samoocenę. Z przeprowadzonych przez CBOS w 2021 r. badań wynika, że ponad 45% Polek i Polaków angażuje się w działalność charytatywną, społeczną czy obywatelską. Powyższy wynik pokazuje, że jesteśmy społeczeństwem zaangażowanym, chcącym działać na rzecz dobra wspólnego. Jednoznacznym potwierdzeniem tego było zaangażowanie wolontariuszy, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych podczas epidemii COVID19, czy w działania na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że jesteśmy społeczeństwem, które lubi i chce pomagać. Potrzebujemy jedynie drobnego wsparcia, aby móc realizować nasze inicjatywy.

Stowarzyszenie Dobra Fala, chcąc wyjść na przecie tym oczekiwaniom postanowiło w 2022 r. przeprowadzić pierwszy w powiecie legionowskim konkurs na inicjatywy oddolne – Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich. Konkurs jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Dobra Fala pn. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego. Przewodnik aktywności społecznej, który został dofinansowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem konkursu było wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców i grupy nieformalne z powiatu legionowskiego. Konkurs skierowany jest do osób chcących oddolnie zrealizować inicjatywę sąsiedzką na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej mieszkańców o zbliżonych zainteresowaniach. W ramach konkursu można było zgłaszać inicjatyw o charakterze animacyjnym, towarzyskim, sportowym, kulturalnym czy patriotycznym. W ramach konkursu uczestnicy mogli otrzymać na realizację swoich pomysłów od 1000 zł do 1500 zł.

Zainteresowanie pierwszą edycją konkursu przerosło oczekiwania organizatorów. Ostatecznie w pierwszej edycji konkursu udział wzięło 5 inicjatyw oddolnych, dotyczących m.in. wydania specjalnego numeru czasopisma „Działamy Lokalnie”, zorganizowania opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie cmentarza ewangelickiego w gminie Nieporęt, organizacji spotkania integrującego osoby uczęszczające na terapię uzależnień, organizacji spotkań z grami planszowymi w legionowskiej Poczytalni oraz stworzenia „sąsiedzkiej ławeczki” w Kałuszynie.

W celu zwiększenia atrakcyjności konkursu zorganizowano głosowanie na najlepsze inicjatywy. Nagrodą dla pomysłodawców było dodatkowe 500 zł na realizację ich pomysłów. Pomysł z głosowaniem jeszcze w większym stopniu zachęcił mieszkańców powiatu legionowskiego we wspierania najciekawszych inicjatyw. W głosowaniu wzięło udział ponad 1900 osób, dzięki którym trzy najlepsze inicjatywy otrzymały dodatkowe środki. Warto również dodać, że wszystkie zrealizowane inicjatywy objęły swym zasięgiem ponad 200 osób.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców powiatu legionowskiego w realizację powyższych przedsięwzięć należy stwierdzić, że tego typu konkursu stanowią atrakcyjną odpowiedź na potrzeby związane z oddolnym angażowaniem się mieszkańców w różnego rodzaju działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dostrzegając rezultaty pierwszej edycji konkursu, Stowarzyszenie Dobra Fala postanowiło przeprowadzić w 2023 r. druga edycję konkursu. Również w tym roku mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mieli okazję zrealizować inicjatywy oddolne mające na celu integrację mieszkańców oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Więcej o konkursie i jego zasadach znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Dobra Fala – www.dziejesie- legionowski.pl. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie i realizacji swoich pomysłów na rzecz dobra wspólnego.

„W krainie Jeziora Zegrzyńskiego” – pierwszy w powiecie przewodnik aktywności społecznej.

Z danych dostępnych w powiatowych oraz ogólnopolskich rejestrach wynika, że w powiecie legionowskim zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, z czego 16 organizacji pożytku publicznego. Świadczy to o dużym zaangażowaniu mieszkańców w działania społeczne i obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej.

Z myślą o osobach zainteresowanych działalnością społeczną i obywatelską w naszym powiecie Stowarzyszenie Dobra Fala w 2020 r. stworzyło portal Dzieje Się – legionowski.pl. Portal powstał w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pn. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego. Przewodnik aktywności społecznej, który został dofinansowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest stworzenie w powiecie legionowskim platformy wymiany informacji między organizacjami społecznymi, a mieszkańcami powiatu. Planowane działania mają na celu promocję oferty i działań realizowanych przez organizacje społeczne, aktywistów i grupy nieformalne z powiatu legionowskiego oraz zainteresowanie tą działalnością mieszkańców. Na stronie www.dziejesie-legionowski.pl znajdziecie między innymi informacje o wydarzeniach i inicjatywach lokalnych organizacji pozarządowych, bazę organizacji pożytku publicznego, kalendarz wydarzeń, czy targ Dobroci, na którym możecie znaleźć informacje o potrzebach naszych organizacji.

Pomysłodawcy liczą, że zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu legionowskiego na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, ich działań oraz roli w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn