1,5% lokalnie – Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy ZŁOTE LIŚCIE

Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy ZŁOTE LIŚCIE o sobie i swojej historii piszą:

W styczniu 2012 r.,w Legionowie – podczas koleżeńskich spotkań zaprzyjaźnionych seniorów-emerytów przy lampce wina, kawie, herbacie i ciasteczku … z inicjatywy naszej koleżanki Teresy rozpoczęliśmy rozmowy na temat zawiązania stowarzyszenia dla nas – Aktywnych Seniorów.

Istotnym powodem wszelkich dyskusji staje się treść artykułów na naszosób starszych – temat, coraz częściej pojawiająca się w bieżącej wielkonakładowej prasie.

Biorąc pod uwagę nasze osobiste doświadczenia i obserwacje dotyczące funkcjonowania służby zdrowia, związane przede wszystkim z:

  • trudnym dostępem do lekarzy, a szczególnie do specjalistów
  • bardzo wysokimi kosztami leków i rehabilitacji
  • objęciem nas – starszych członków społeczeństwa, niedostateczną opieką medyczną
  • bardzo częstą izolacją społeczną

oraz innymi dokuczliwymi kłopotami życiowymi osób w starszym wieku – zdecydowaliśmy się na zawiązanie Stowarzyszenia..

………..Pomysł – nie nowy, zaprzątał naszą uwagę od kilku lat.
Na temat trudów życia seniorów można przeczytać bardzo wiele artykułów (także o sprawach często bardzo dramatycznych) nie tylko w prasie – przede wszystkim w internecie.
Wspaniale, że tą tematyką zaczęło zajmować się wielu dziennikarzy i coraz więcej osób zauważa jak trudno seniorom funkcjonować.
Ale to tylko artykuły, które sygnalizują problemy – niczego nie zmieniając.
Ktoś – najlepiej Organizacja, powinien się tym zająć.
Założenie Stowarzyszenia nie stanowi wielkiego problemu – ale przekonanie znajomych, sąsiadów i innych do aktywnego działania, to problem trudny do zrealizowania. Jak znależć sposób by zachęcić rozmówców do współpracy przy powszechnym przekonaniu, że niczego nie da się zmienić?.
Jesteśmy pewni, że jeśli podejmiemy działanie – dużo można zrobić dla dobra wszystkich – nie tylko seniorów. Nie wszystkie zmiany w działaniach na naszą rzecz wymagają znacznych nakładów finansowych.
Pragniemy spróbować zadziałać na naszym terenie – w środowisku mazowieckiej społeczności ludzi starszych, tych po 60 roku życia.

Jak mówią – w grupie raźniej. Grupa – to siła!
Możemy się wzajemnie – choćby wspierać.
Będziemy starać się by nasze życie nie było takie trudne.
Od pomysłu – do czynu!

W dniu 21-02-2012 zostały spełnione warunki wystarczające do formalnego zawiązania Stowarzyszenia, które zostało wpisane pod nr 62 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, i przyjęło nazwę:
……………………………………Aktywni Seniorzy ZŁOTE LIŚCIE.

W dniu 09-11-2014 już w grupie liczącej 17 członków odbyło się Walne Posiedzenia i dokonaliśmy wyboru władz Stowarzyszenia.
… i 13-go kwietnia 2015 r zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Działalność w nowej formule rozpoczęliśmy z dniem 01-07-2015 r
Jesteś seniorem? … dołącz do nas!

Aby wesprzeć aktywnych legionowskim seniorów, w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS:

0000553036

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn