1,5% lokalnie – Fundacja Gwiazdka

Zgodnie ze statutem, „Fundacja Gwiazdka” wspiera rozwój, edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży (działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym), oraz stwarza mieszkańcom wsi i małych miejscowości warunki do rozwoju społecznego i kulturalnego (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). We wszystkich realizowanych przez nas przedsięwzięciach, stawiamy na rozwój umiejętności i inicjatyw oddolnych, jak również wsparcie wolontariatu i aktywności lokalnych grup nieformalnych. Z uwagi na powyższe, Fundacja rozwija m.in. swoją aktywność w zakresie działań rzeczniczych i aktywizacji osób starszych (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Dzięki hojności Darczyńców Fundacja może nieprzerwanie pomagać najbardziej potrzebującym – prowadzić działania edukacyjne, profilaktyczne i społeczne. Dzięki Waszej ofiarności realizuje wiele projektów: dla ubogich, starszych i niepełnosprawnych w naszej gminie, powiecie i województwie. Działa lokalnie, bo wierzy, że w silna społeczność (sołectwo, gmina, czy powiat) to najlepsza inwestycja w przyszłość. Chciałbyś pomóc?

W zeznaniu podatkowym wpisz numer KRS:

0000472278

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn