1,5% lokalnie – Fundacja Primum

Człowiek zmienia swoje otoczenie, co sprawia że tereny zajmowane przez dzikie zwierzęta coraz bardziej się kurczą. Powoduje to, że świat dzikiej przyrody przenika do miast, co nieuchronnie powoduje całkiem nowe zagrożenia dla zwierząt. Fundacja PRIMUM powstała po to, żeby udzielać pomocy zwierzętom poszkodowanym przez kontakt z cywilizacją. Jej członkowie pragną też przybliżyć Wam świat drobnych dzikich ssaków, które możecie spotkać każdego dnia.

Do zamierzonego celu prowadzą różne drogi. My wybraliśmy wspomaganie ośrodków rehabilitacji, które zajmują się małymi pacjentami. Zamierzamy to realizować poprzez gromadzenie środków na bieżącą opiekę nad zwierzętami, wyposażanie ośrodków w potrzebne sprzęty i aparaturę oraz przystosowywanie pomieszczeń dla leczonych i odchowywanych zwierzaków. Naszą pomoc kierujemy do dwóch ośrodków rehabilitacji – ośrodka Jeżurkowo w Skierdach i Jerzy dla Jeży w Kłodzku.

Zarząd fundacji zajmuje się organizacją i koordynowaniem wszelkich działań. Nad prawidłowością działań czuwa Rada Merytoryczna, która zajmuje się mało widocznymi sprawami formalnymi. Bardzo ważną rolę w fundacji sprawuje również Rada Naukowa, która czujnym okiem spogląda na naszą działalność.

Dzięki 1,5% podatku oraz wpłatom darczyńców Fundacja ratuje setki dzikich zwierząt rocznie. Dzięki tym środkom finansuje koszty karmy i opieki weterynaryjnej w ośrodkach rehabilitacji w Skierdach i Kłodzku. Część wpływów z odpisów podatkowych wykorzystywana jest także na nowe, niezbędne inwestycje. Dzięki środkom, między innymi z 1% możliwe było oddanie do użytku nowego pomieszczenia szpitalnego w ośrodku w Kłodzku.

Jak wesprzeć działanie Fundacji? Przekazać jej 1,5% swojego podatku, w zeznaniu podatkowym, w odpowiedniej rubryce wpisując nr KRS:

0000462339

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn