Projekt międzygminnych ścieżek rowerowych

dzialamylokalnienaglowek

„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”  tak brzmi nazwa partnerskiego projektu zrealizowanego przez Gminę Legionowo – Urząd Miasta Legionowo wspólnie z wymienionymi w tytule projektu gminami. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szczególne znaczenie ma tutaj ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – narzędzie finansowe promujące współpracę gmin przy projektach. W latach 2016 – 2018 (w latach następnych prace były kontynuowane) powstało 77 km nowych dróg rowerowych łączących wszystkie wymienione gminy. Projekt obejmował drogi dla rowerów oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci chodników, punktów postoju, miejsc odpoczynku, budowę oznakowań oraz modernizację oświetlenia tras rowerowych.

Celami projektu były m.in. : poprawa jakości powietrza na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę warunków dla rozwoju nie emisyjnej formy transportu indywidualnego opartego o transport rowerowy, poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa klimatu akustycznego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie sprawności przemieszczania się, a także rozwój infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwój turystyki na obszarze partnerstwa.

Planowane koszty całkowite projektu to 60 013 074,38 zł. z czego planowany udział EFRR w kosztach całkowitych wynosił 47 993 903,70 zł.

Po zakończeniu realizacji tego projektu zainteresowaliśmy się obecną sytuacją i korzyściami płynącymi dla mieszkańców gmin. Chcieliśmy wiedzieć, jako Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie” czy taka współpraca samorządów gmin, oparta na inicjatywach  obywatelskich przynosi korzyści mieszkańcom? Wszak nasze Stowarzyszenie („Działamy Lokalnie”) podejmuje różne działania związane z poprawą dobrostanu mieszkańców. Zadaliśmy pytania wszystkim samorządom i otrzymaliśmy kilka odpowiedzi na nie.

W Gminie Nieporęt do 2020 roku wybudowano 22,175 km ścieżek bardzo przydatnych mieszkańcom, wykorzystywanych przez nich oraz turystów i spełniających wszystkie założenia projektu. Ścieżki te łączą Białobrzegi z Beniaminowem, Józefów z Jabłonną, Józefów z Kątami Węgierskimi. Po zakończeniu projektu przystąpiono do dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych w ramach następnych projektów łączących następne gminy. Gmina Nieporęt planuje też budowy następnych ścieżek  kontynuujące idee projektu. Udana współpraca między gminami zaowocowała  uzyskaniem najwyższej punktacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 obejmującego budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim.

W Gminie Łomianki postawiono na współpracę z innymi gminami gdyż: „Korzyści wynikające z partnerstwa były(…) przeważające: większe szanse otrzymania dofinansowania, wspólne rozwiązania wypracowane w grupie, wpisywanie się w ideę budowy sieci dróg rowerowych, tras międzygminnych.” Uzyskano pozytywne efekty: „w wyniku realizacji projektu powstała sieć dróg rowerowych o ujednoliconym standardzie, znacznie poprawiająca dostępność sieci połączeń poprzez transport rowerowy.” Ścieżki są nieustannie wykorzystywane, a gmina planuje dalszą ich rozbudowę, w zależności od uzyskanych środków. „Partnerstwo w ramach projektu pozwoliło nawiązać bliskie relacje między partnerami, które owocują często kolejnymi wspólnymi inicjatywami. Jest to traktowane przez nas jako nieoceniona wartość dodana dla wszystkich gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Łomianki obecnie prowadzi dwa duże partnerskie projekty z gminami partnerskimi.”Gmina Legionowo będąca partnerem wiodącym tego projektu, po zrealizowaniu jego założeń przystąpiła do kontynuacji w ramach projektu pod nazwą:  „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II.”

Podsumowując przytoczę wypowiedź Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, który powiedział dla naszej „Działamy Lokalnie”:

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wspieranie alternatywnych dla samochodów środków transportu, stąd inwestycje w ścieżki rowerowe oraz komunikację miejską. Warto wspomnieć w tym kontekście właśnie o zrealizowanym projekcie „Poprawy warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo”.  Od początku naszym celem było stworzenie spójnej sieci, ułatwiającej rowerzystom sprawne i bezpieczne przemieszczanie się po mieście. To ważny element programu tworzenia Strefy Wygodnego Ruchu, czyli równoważenia potrzeb kierowców, pieszych i oczywiście rowerzystów. 

    Sieć ścieżek rowerowych z roku na rok rozbudowuje się. Im lepsza jest infrastruktura, tym więcej osób przesiada się na rower. Jazda rowerem to też cieszący się coraz większą popularnością wśród mieszkańców sposób na aktywny, zdrowy odpoczynek i spędzanie wolnego czasu .

Na podstawie tego krótkiego przeglądu możemy śmiało powiedzieć, że był to bardzo potrzebny i udany projekt, a współpraca między gminami, realizacja wspólnego projektu to ważna dla nas, mieszkańców idea i bardzo udany sposób na poprawę naszego życia.

 

Przydatne adresy ścieżek rowerowych w gminach:

https://legionowo.pl/pl/komunikacja/sciezki-rowerowe

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/sport-i-rekreacja/sciezki-rowerow/8722,Sciezki-rowerowe.html

Trasy rowerowe Czosnów – ścieżki na rower (noclegowo.pl)

Ścieżki rowerowe – Urząd Miejski w Łomiankach (lomianki.pl)

Trasy rowerowe Jabłonna – ścieżki na rower (noclegowo.pl)

Ścieżki rowerowe na terenie gminy – Gmina Nieporęt (nieporet.pl)

Trasy rowerowe Nowy Dwór Mazowiecki – ścieżki na rower (noclegowo.pl)

Trasy rowerowe Radzymin – ścieżki na rower (noclegowo.pl)

Szlaki rowerowe | Gmina Wieliszew

 

Tamara StasiakRafał Florczyk
Magister geografii UMCS
Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”.
Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

 

stopkadodzialamylokalnie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn