Moim autorytetem – Patron mojej szkoły

Fundacja Ogród Edukacji ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziałuw II Wojewódzkim Konkursie Literackim pt.; ,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
„Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”, towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie twórczego opowiadaniapt.; ,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”. Konkursowi będzie przyświecało motto: Adama Mickiewicza „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.
W swojej pracy uczeń powinien wyjaśnić jak rozumie słowa romantycznego poety nawiązując do Patrona szkoły do której uczęszcza. (Jeśli szkoła nie ma nadanego imienia można napisać opowiadanie nawiązujące do uhonorowanych przez Sejm RP patronów roku 2023 lub swojego historycznego bohatera, który jest dla niego autorytetem).
Tematyką może być życie Patrona Szkoły, jego twórczość czy uniwersalne wartości którymi się w nim kierował. Poszukiwanie autorytetu pomaga młodym ludziom wyznaczać osobiste cele i do nich dążyć poprzez uczenie się przez całe życie.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego i ma charakter dwuetapowy.
Etap szkolny odbywa się̨ na terenie danej szkoły do 31marca 2023 roku.
Do 17 kwietnia 2023 r nauczyciel – szkolny koordynator, przesyła wg regulaminu protokół wraz z pracami uczniów na adres email: ogrodedukacji@gmail.com
Ogłoszenie wyników 23 maja – 2023 roku
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn