Wyjdź z inicjatywą (do biblioteki)!

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna właśnie II rok realizacji projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Po przeprowadzonej w zeszłym roku diagnozie potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców, przyszła pora na ogłoszenie konkursu na inicjatywy oddolne odpowiadające oczekiwaniom legionowian.

Głównym celem projektu „Biblioteka – dom inicjatyw” jest zaangażowanie dorosłych użytkowników w działalność biblioteki oraz pokazanie im, że mają wpływ na jej ofertę i funkcjonowanie. Ogłoszony konkurs na inicjatywy oddolne skierowany jest do osób i organizacji pozarządowych z terenu powiatu legionowskiego, a wziąć w nim może także młodzież w wieku powyżej 13 lat pod opieką osoby dorosłej. Na realizację projektów konkursowych przeznaczona jest niebagatelna suma 30 tysięcy złotych, za którą będą mogły zostać przeprowadzone 2 do 5 działań promujących czytelnictwo, aktywizujących i integrujących wokół biblioteki społeczność lokalną lub odpowiadających na oczekiwania mieszkańców wobec oferty kulturalnej tej instytucji.

Projekt regulaminu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej biblioteki, jeszcze do 14 lutego można zgłaszać do niego uwagi na adres ekobylinska@bibliotekalegionowo.pl.

Osoby, które będą chciały zrealizować w bibliotece jakieś działanie kulturalne w ramach konkursu, będą musiały między 15 lutego a 15 marca złożyć mailowo lub osobiście formularz zgłoszeniowy – mówi Ewa Kobylińska, koordynatorka projektu. Druk będzie zawierał krótki opis proponowanych działań, potrzebnych do jego realizacji zasobów, harmonogram i kosztorys, które będą stanowiły podstawę oceny propozycji. Osoby, które będą miały problemy z wypełnieniem wniosku, będą mogły na bieżąco konsultować się z bibliotekarzami, a na przełomie lutego i marca zorganizujemy otwarte spotkanie informacyjne, podczas którego postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

W ramach projektów wyłonionych w konkursie będzie można zorganizować m. in. warsztaty, spotkania, przedstawienia, zakupić materiały plastyczne potrzebne do ich realizacji, prowadzić promocję planowanych wydarzeń, nie będzie natomiast możliwości zakupu środków trwałych, w tym także książek do biblioteki.

Chcemy, żeby legionowianie byli nie tylko pomysłodawcami działań, lecz także mieli także realny wpływ na wyniki konkursu. Dlatego do komisji oceniającej zgłoszenia zaprosimy jedną spośród osób, które wzięły udział w zeszłorocznej diagnozie potrzeb, jako przedstawiciela mieszkańców. – mówi Tomasz Talarski, dyrektor biblioteki. – Na stronie biblioteki zamieszczony jest raport z badania oczekiwań mieszkańców miasta wobec naszej instytucji – projekty, które będą na nie odpowiadały, otrzymają dodatkowe punkty. Chcemy w ten sposób promować działania skierowane do osób w wieku 25-44 lata, które stanowią jedną z najbardziej wymagających grup odbiorców i którym trudniej jest brać udział w wydarzeniach kulturalnych ze względu na znaczne obciążenie obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi – dodaje.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 marca, a realizacja projektów przewidziana jest do końca września 2023 r.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Źródło: legionowo.pl

Obraz autorstwa jcomp na Freepik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn