Stowarzyszenie Lepsze Dziś

Dane kontaktowe:
ul. Chrobrego 50B pok. 45
05-120 Legionowo

tel. 881 031 536
e-mail: stowarzyszenielepszedzis@wp.pl

Stowarzyszenie Lepsze Dziś od 13 lat działa na terenie powiatu legionowskiego prowadząc zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych od alkoholu oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych. Stowarzyszenie zostało utworzone przez osoby, które same walczyły z choroba alkoholową, a także wieloletnich terapeutów i trenerów. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi dwie grupy wsparcia: „Grupę wsparcia dla osób uzależnionych” oraz drugą „Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych”, w których bierze udział od 5 do 15 osób. Ponadto, Stowarzyszenie realizuje również działania interwencyjne. Rocznie Stowarzyszenie realizuje ponad 100 „wejść”, tzn. liczba prób skorzystania z terapii. W przeważającej mierze działania realizowane są wolontarystycznie, w formie Grup Samopomocowych. Sztandarowym hasłem Stowarzyszenia jest „Odkryj w sobie pasję: i „Pomagając innym pomagamy sobie”.

Działania Stowarzyszenia Lepsze Dziś pozytywnie odbierane są przez partnerów samorządowych, w tym gminę Legionowo, Jabłonna, Wieliszew czy Powiat Legionowski. Członkowie Stowarzyszenia byli członkami lub ekspertami lokalnych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktów Interwencji Kryzysowej. Wiceprezes Stowarzyszenia była Członkiem Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Legionowie od początku kadencji do 2020 roku. Członkowie Stowarzyszenia brali też udział w licznych gremiach doradczych organizowanych przez Urząd Miasta w Legionowie oraz MOPS. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach z dzielnicowymi KP Policji w Legionowie oraz kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego w Legionowie.

W latach 2014-2019 realizowało projekty dofinansowane w ramach Programu Współpracy finansowanych przez Urząd Miasta w Legionowie. Dotyczyły one pomocy osobom uzależnionym, czy organizacji zajęć terapeutycznych. Stowarzyszenie zorganizowało również wyjazdy integracyjne do Spały (2015, 2017), wyjazdy terapeutyczne do Starych Juch (2012, 2013), spływy kajakowe w Borach Tucholskich (2012, 2013, 2014, 2015). Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali również inicjatywę oddolną w ramach Aktywatora Inicjatyw Sąsiedzkich, którego organizatorem było Stowarzyszenie Dobra Fala, a środki pochodziły z Programu Aktywni Obywatele.

Stowarzyszenie realizując swoje przedsięwzięcia stara się również angażować partnerów, zarówno samorządowych ale również organizacje pozarządowe. W swoich działaniach Stowarzyszenie współpracuje również z grupą nieformalną „Zero procent”.

Jeśli chcecie poznać bliżej Stowarzyszenie Lepsze Dziś zapraszamy na ich profil w mediach społecznościowych – KLIK!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn