Powiat Legionowski wspiera sport

Do końca stycznia Starostwo Powiatowe w Legionowie przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla sportowców i trenerów z powiatu legionowskiego, którzy osiągnęli w ubiegłym roku sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wnioski dotyczące wsparcia bieżącej działalności klubów sportowych.

Stypendia sportowe
Stypendia sportowe mogą otrzymać indywidualnie zawodnicy zamieszkali na terenie powiatu legionowskiego, zarówno zrzeszeni w klubach sportowych, jak i niezrzeszeni, oraz  zawodnicy zrzeszeni w zarejestrowanych i działających na terenie powiatu legionowskiego klubach sportowych, nawet jeżeli nie zamieszkują na terenie powiatu legionowskiego, jeżeli spełnią co najmniej jedno z następujących kryteriów dodatkowych:
a) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata,
Uniwersjadach,
c) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
d) zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska
Paraolimpijskie.
Przyznanie stypendium sportowego jest uzależnione ponadto od prezentowania przez zawodnika nienagannej postawy etycznej oraz przestrzegania przez niego obowiązujących regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

Dokumenty:
– uchwała 151  sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych
– wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Nagrody dla trenerów
O wsparcie mogą się także starać trenerzy. Nagrody mogą być przyznane osobom, które posiadają aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) i prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym prowadzącym działalność na obszarze powiatu legionowskiego oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata,
Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy,
Pucharach Świata, Uniwersjadach,
3) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
4) szkoleni przez nich zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska
Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie.

Dokumenty:
– uchwała 152 sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nagród trenerom
– wniosek o przyznanie nagrody trenerowi

Wsparcie klubów sportowych
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na bieżącą działalność mogą składać kluby sportowe, które:
1) działają na terenie powiatu legionowskiego,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu poprzez związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
3) nie działają w celu osiągnięcia zysku

Dokumenty:
– uchwała 153 sprawie określenia warunków wspierania rozwoju sportu
– wniosek o dofinansowanie rozwoju sportu

 

Źródło: powiat-legionowski.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn