Przyjaciele Gminy Jabłonna w działaniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna prowadzi swoją działalność od 2017 roku. Skupia wokół siebie prężnych działaczy z gminy oraz powiatu legionowskiego, mających za cel aktywizację oraz integrację wszystkich mieszkańców.

Organizacja realizuje m. in.projekty dofinansowane ze środków PFRON „Aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami” oraz „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz osoby z niepełnosprawnościami”. Pod koniec listopada przeprowadziła warsztaty związane z higieną osobistą oraz z mindfulness oraz arteterapii obejmujące aktywne narzędzia służące podnoszeniu umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania. pomocy w procesie ich rehabilitacji. Uczestnicy przygotowywali maski, które odzwierciedlały ich uczucia a następnie Wszyscy Uczestnicy odgrywali scenki rodzajowe – zabawy było co niemiara.

Warsztaty związane z higieną osobistą oprócz poszerzania wiedzy teoretycznej, miały także na celu wyrobienie oraz wzmocnienie m.in. somatognozji, poczucia swojego ciała, trenowania celowych ruchów, koordynacji swojego ciała, odpowiedzialności za to ciało pod postacią zakodowania/wzmocnienia pozytywnych nawyków, zwiększających samodzielność i niezależność oraz ułatwiając im funkcjonowanie w rodzinie czy społeczeństwie, będąc jednocześnie narzędziem do aktywizacji społecznej i zawodowej. Warsztaty prowadzone w innowacyjny sposób – również dały uczestnikom wiele radości.

Stowarzyszenie realizować będzie także kolejne projekty, na które pozyskało środki z instytucji publicznych. Są to:

  1. Projekt pt.: Warsztaty wigilijne dla Seniorów – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” realizowanego przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”,
  2. Projekt pt.: Mikołajkowe spotkania Seniorów – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” realizowanego przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”,
  3. Projekt pt.: Integracyjno-świąteczne spotkanie sąsiedzkie – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Legionowskiego.

Ww. działania będą miały na celu włączenie w życie społeczne osób starszych oraz pozostałych członków ich rodzin, stworzenie dogodnych warunków do powstania samopomocy sąsiedzkiej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz włączenia się seniorów w pomoc sąsiedzką. Zadania mają na celu integrację i zacieśnianie sąsiedzkich więzi, tak, aby ułatwić mieszkańcom niesienie sobie nawzajem sąsiedzkiej pomocy oraz czerpanie wiedzy z obserwacji życia osób z różnych pokoleń.

Źródło i zdjęcie: przyjacielewjablonna.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn