„Wspólnie – spotkanie dla młodych działaczy i działaczek społecznych”

1-2 października (sobota – niedziela) w Warszawie Fundacja Stocznia organizuje spotkanie dla młodych działaczy i działaczek społecznych z całej Polski. Jego celem jest wzmocnienie i zainspirowanie uczestników i uczestniczek wydarzenia do dalszej aktywności społecznej, a także umożliwienie im poznania innych młodych i zaangażowanych osób. Organizatorzy wierzą, że z sieciowania i wymiany doświadczeń w przyszłości mogą powstać wartościowe inicjatywy!

Wydarzenie jest skierowane dla osób w wieku od 16 do 22 roku życia, którym zależny na włączaniu młodych w kształtowanie swojego otoczenia i wpływanie na decyzje podejmowane w sprawach publicznych, w szczególności które stawiają pierwsze kroki w działaniach społecznych, w tym w szczególności działają w obszarze partycypacji obywatelskiej – czyli np. są członkami/-iniami samorządu uczniowskiego i w jego ramach organizują życie społeczności swojej szkoły, udzielają się jako wolontariusze organizacji społecznych, są aktywistami jakiejś organizacji lub grupy nieformalnej, współpracują z przedstawicielami władz lokalnych np. są członkami/-iniamy młodzieżowych rad, złożyli i zrealizowali wniosek w ramach inicjatywy lokalnej ze swoimi sąsiadami etc.

Program oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu znajdują się TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 21 września 2022 r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn