Konsultacje legionowskiego programu współpracy z ngo

W czerwcu (22.06) rozpoczęły się konsultacje społeczne rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Legionowo zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w opracowaniu strategicznych dokumentów regulujących współpracę legionowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

  • w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
  • w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.

Punktem wyjścia do prac nad projektami dokumentów są obowiązujące jeszcze programy współpracy.

W dniu 8 września 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które poświęcone będzie omówieniu obu projektów.

Propozycje do projektów programu współpracy należy zgłosić pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub elektronicznie na adres: ngo@um.legionowo.pl

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 8 września 2022 roku. Po ich zakończeniu zostanie sporządzony raport z konsultacji.

Do dnia 30 listopada 2022 r. Rada Miasta Legionowo powinna podjąć uchwały w sprawie rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Źródło: legionowo.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn