Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 2022

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, grupy nieformalne, aktywistów i społeczników do udziału w konkursie „AKTYWATOR INICJATYW SĄSIEDZKICH”. Konkurs jest elementem realizowanego przez nas projektu pn. „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego”.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego. Konkurs skierowany jest do osób chcących oddolnie zrealizować inicjatywę sąsiedzką na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej mieszkańców o zbliżonych zainteresowaniach.

Partnerami tych grup mogą być koła wolontariatu, szkoły, rady osiedli, parafie i organizacje pozarządowe i samorządowe oraz instytucje kultury.

Wsparcie w ramach konkursu może zostać przeznaczone na  przedsięwzięcia o charakterze:

  • animacyjnym,
  • towarzyskim,
  • kulturalnym,
  • ekologicznym,
  • artystycznym,
  • krajoznawczym,
  • sportowym,
  • patriotycznym,
  • historycznym,
  • poprawiającym estetykę otoczenia.

Planowany termin zgłaszania wniosków w konkursie to: 1 czerwca – 3 lipca 2022.

Termin realizacji inicjatyw: 31 sierpnia -15 listopada 2022.

Maksymalna kwota wsparcia inicjatywy to: 1000,00 zł.

Po zakończeniu naboru wniosków przeprowadzone zostanie głosowanie wśród mieszkańców w celu wyboru najfajniejszych pomysłów.

Trzy najwyżej ocenione inicjatywy otrzymają dodatkowo po 500,00 zł.

Wnioski należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com.

Regulamin konkursu oraz wniosek konkursowy dostępne są poniżej:

Regulamin-AIS
Zał.-1_Wniosek
Zał.-2_Zgoda-rodziców

projekt info

Patronat medialny projektu:

Kurier powiatu         echo miasta 1024x377

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn