1% lokalnie! ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

W naszym cyklu 1% lokalnie tanecznym krokiem przedstawiamy dziś Artbale – Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa.

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, głównie dla realizacji festiwalu Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju. Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim tancerze, choreografowie, muzycy, plastycy, pedagodzy, prawnicy – którym zależy na rozwoju sztuki tańca i baletu.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej w zakresie następujących zadań publicznych: wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania, jak również wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych, jak również działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie Artbale niestrudzenie wspierają balet i sztuki tańca także w pomocy osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz organizacjom pozarządowym. Działa głównie dzięki 1% naszego podatku. Dlatego warto, aby te pieniądze zostały w krainie Jeziora Zegrzyńskiego i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju oraz naszego bezpieczeństwa.

Źródło: artbale.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn