1% lokalnie! Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Kontynuując nasz cykl 1% lokalnie, w którym prezentujemy Wam działalność organizacji pożytku publicznego z powiatu legionowskiego, przedstawiamy Wam Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało w latach 1987-1988 jako pierwsza w Polsce organizacja propagująca idee edukacji niezależnej od monopolu państwowego. Począwszy od 1989 r. pod egidą STO powstała sieć szkół społecznych, przyjaznych uczniom, ukształtowanych głównie przez rodziców.

Na czym polega specyfika szkół STO? To przede wszystkim współpraca rodziców, nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i wychowania. Nie mówimy o „realizowaniu obowiązku szkolnego”, ale o kształtowaniu ucznia jako osoby – w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. To także podmiotowe traktowanie ucznia. Chodzi tu o rozpoznanie i uszanowanie indywidualności młodego człowieka, jego uzdolnień i zainteresowań, cech psychicznych i ograniczeń; uznaje się także jego prawo do błędu. To wychowanie w duchu wolności i odpowiedzialności, jak również wdrażanie do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i rozwiązywania problemów. Jest to także wychowanie obywatelskie. Na kolejnych etapach nauki uczniowie nabywają kompetencji społecznych i pogłębiają zainteresowanie problemami współczesnego świata. Kadra pedagogiczna dba o atmosferę sprzyjającą uczeniu się i kształtowaniu właściwych postaw oraz unikanie zbędnych stresów i kameralność – klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Daje im to poczucie bezpieczeństwa, ułatwia indywidualizację i sprzyja zacieśnianiu relacji wzajemnych.

Legionowska szkoła im. Noblistów Polskich powstała w 1990 r. Od czasu nadania imienia (w 2001 r.) każdy kolejny rok szkolny ma za patrona jednego z polskich Noblistów i tej wybitnej postaci poświęcony jest tradycyjny Dzień Patrona Szkoły, zaś Szkolne Festiwale Nauki zobowiązują każdą klasę do przygotowania ciekawych prezentacji, eksperymentów, konkursów i quizów.  Do miłej tradycji szkoły należy także obchodzenie urodzin każdego dziecka z udziałem całej społeczności szkolnej, bo trzeba zaznaczyć, że panuje w naszej gromadce serdeczna, rodzinna atmosfera. W każdym roku urodzinowe niespodzianki są inne. Rodzice, dzieci i nauczyciele integrują się podczas wspólnych spotkań, tzw. pikników rodzinnych, biwaków czy uroczystej wieczerzy wigilijnej. Coroczne występy w muzycznym playback show są okazją do zaprezentowania uzdolnień i inwencji twórczej dzieci oraz świetnej zabawy, w której uczestniczą licznie nie tylko rodziny, ale i sympatycy szkoły.

W codziennej działalności szkoły z pewnością pomocne są środki, które uzyskuje z 1% naszego podatku. Dlatego warto, aby te pieniądze zostały w krainie Jeziora Zegrzyńskiego i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju oraz naszego bezpieczeństwa.

Źródło: sto35.edu.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn