1% lokalnie! Fundacja Promień Słońca

Z początkiem nowego tygodnia jedziemy dalej z naszym cyklem „1% lokalnie!” W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam przybliżyć działalność Fundacji Promień Słońca. Fundacja powstała w 2005 r. i od początku swojej działalności skupiła się na wsparciu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Opieką Fundacji objęte są przede wszystkim dzieci i młodzież. Działania mają zapobiec wykluczeniu społecznemu osób szczególnie narażonych na ten proces. Działania mają charakter holistyczny, gdyż wsparciem objęte są również rodziny podopiecznych Fundacji. Od 2008 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja jest bardzo widoczna w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami z powiatu legionowskiego. Jest pomysłodawcą i inicjatorem organizowanych od 2012 roku Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Imprezy, która jest bardzo dobrze znana mieszkańcom powiatu legionowskiego. Jest to okazja do integracji organizacji pozarządowych, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców regionu.

Fundacja stara się zapewnić swoim podopiecznym najlepsze warunki do rozwoju, dlatego też realizuje działania na rzecz poprawy funkcjonowania placówek oświatowych i edukacyjnych, w których uczą się odbiorcy działań Fundacji. Działając w porozumieniu z dyrekcją wyposaża od lat Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz zestawy edukacyjne w miejscach codziennego popytu dzieci i młodzieży.

W celu realizacji swojej misji Fundacja stara się realizować szereg różnorodnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działania te skierowane są nie tylko do podopiecznych Fundacji, ale również do całej społeczności osób niepełnosprawnych z naszego powiatu. W tym celu Fundacja prowadzi warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, teatralne oraz wystawy, spotkania i wernisaże.

Fundacja prowadzi również działania z zakresu edukacji społecznej i przeciwdziałania stygmatyzacji czy wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Realizując tego typu inicjatywy Fundacja współpracuje m.in. z lokalnymi mediami i samorządem.

Wielość realizowanych inicjatyw wymaga od organizacji ciągłych działań zmierzających do pozyskiwania darczyńców i sponsorów. Pomimo grona stałych sympatyków i współpracowników Fundacja musi ciągle aktywnie dbać o stabilność działania. Dużym wsparciem w tym zakresie mogą być środki z 1% podatku. Jeśli chcemy, aby tego typu inicjatywy rozwijały się w naszym powiecie, to warto je wspierać. Teraz jest na to dobry moment. Możecie przekazać 1% podatku na działania organizacji pożytku publicznego. Warto, aby te pieniądze zostały w krainie Jeziora Zegrzyńskiego i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia znajdziecie tutaj: KLIK!

Pamiętaj – warto wspierać lokalnie!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn