Pomoc dla obywateli Ukrainy w województwie mazowieckim

Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu. MUW uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronie www.ua.gov.pl

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Ogólnopolskie informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy działają przy:

 • Dworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) czynny w godzinach 8:00-20:00);
 • Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera; czynny w godzinach 8:00-20:00;
 • Pałacu Kultury i Nauki, (Plac Defilad 1, wejście od strony Dworca Centralnego, na dziedzińcu) czynny 24 godziny na dobę. Kontakt: 22 656 64 63.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.


Wniosek o status uchodźcy lub udzielenie pomocy międzynarodowej

Wniosek można złożyć także w imieniu innych osób – głównie rodziny, do której wlicza się małżonek oraz dziecko. Informacje, jakie trzeba podać we wniosku to:

 • imię (imiona) i nazwisko w języku ojczystym,
 • informacja o ostatnim miejscu zamieszkania,
 • informacja o ostatnim miejscu pracy w kraju pochodzenia,
 • informacja o odbyciu służby wojskowej,
 • informacja o znajomości języków,
 • wskazanie języka, w którym ma być przeprowadzone przesłuchanie ws. udzielenia ochrony.

W przypadku wniosku złożonego w imieniu innych osób należy uwzględnić także ich dane:

 • W przypadku małżonka – imię (imiona) i nazwisko w języku ojczystym, informacja o dokumencie potwierdzającym tożsamość oraz znajomości języków,
 • W przypadku dziecka, które nie ma ukończonych 18 lat – imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, płeć, imiona rodziców, oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku w imieniu jego lub dziecka.

Dodatkowo potrzebne są m.in. informacje o opuszczeniu kraju w okresie ostatnich pięciu lat, informacje o stanie zdrowia czy doznanej przemocy, określenie powodów ubiegania się o pomoc. Należy też dołączyć aktualne fotografie wnioskodawcy lub osób, w imieniu których występuje oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych osobowych (paszport, dowód).

Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku.

W imieniu małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej, jeżeli na podstawie indywidualnej oceny sytuacji małoletniego bez opieki organizacja ta uzna, że może on potrzebować takiej ochrony.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn