1% lokalnie! Legionowskie Stowarzyszenie Amicus

W naszym cyklu „1% lokalnie” prezentujemy kolejną organizację działająca na rzecz dobra wspólnego naszych mieszkańców.

Legionowskie Stowarzyszenie „Amicus” powstało 2008 r. z inicjatywy lokalnych społeczników z Legionowa oraz ks. Tomasza Chciałowskiego, proboszcza Parafii M.B. Fatimskiej, na terenie której funkcjonuje Stowarzyszenie. O charakterze działań Stowarzyszenia wiele mówi jego nazwa, w której znajduje się łacińskie słowo „amicus”, tzn. przyjaciel. Działania Stowarzyszenia nakierowane są bowiem na wsparcie i pomoc społeczności lokalnej, szczególnie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, starszych, młodzieży oraz dzieci zagrożonych wykluczeniem. Stowarzyszenie prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających każdą z tych grup. W ramach Stowarzyszenia funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej św. Rity, w których realizowane są zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Na terenie parafii, gdzie działa Stowarzyszenie, funkcjonuje również bardzo aktywny Klub Seniora „Amicus”. Wolontariusze z tego klubu bardzo chętnie angażują się w działania Stowarzyszenia organizując festyny, pokazy filmowe czy działając w Centrum Aktywności Senioralnej. Klub Seniora prowadzi własną stronę internetową https://ksamicus.pl/, na której seniorzy mogą znaleźć informacje o inicjatywach senioralnych oraz wsparcie.

Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi również wypożyczalnię sprzętu medycznego. Mieszkańcy powiatu legionowskiego mają możliwość, za niewielką opłatą, wypożyczyć niezbędny sprzęt np. wózki czy łóżka rehabilitacyjne. Wsparcie to okazało się bardzo pomocne w okresie epidemii COVID19, gdy możliwość wypożyczenia sprzętu ze szpitala była ograniczona z uwagi na wysokie obłożenie placówek leczniczych.

Stowarzyszenie realizując swoje działania stawia duży nacisk na dialog z odbiorcami działań, ich sugestie oraz propozycje. W ramach realizowanych projektów grantowych Stowarzyszenie w sposób bezpośredni starało się włączać swoich podopiecznych w realizowane działania. Seniorzy mieli możliwość m.in. realizacji własnych inicjatyw oddolnych, ważnych z punktu widzenia ich potrzeb i oczekiwań.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalnym samorządem oraz gminami powiatu legionowskiego. Współpraca Stowarzyszenia wykracza jednak poza granice, nie tylko powiatu, ale również Polski. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z organizacjami polonijnymi i parafiami na Litwie. Organizacja minimum dwa razy w roku realizuje zbiórki dla dzieci i młodzieży polskiej na Litwie. Działania nakierowane są przede wszystkim na wsparcie edukacji oraz wypoczynku.

Wielość realizowanych inicjatyw wymaga od organizacji ciągłych działań zmierzających do pozyskiwania darczyńców i sponsorów. Pomimo grona stałych sympatyków i współpracowników Stowarzyszenie musi ciągle aktywnie dbać o stabilność działania. Dużym wsparciem w tym zakresie mogą być środki z 1% podatku. Jeśli chcemy, aby tego typu inicjatywy rozwijały się w naszym powiecie, to warto je wspierać. Teraz jest na to dobry moment. Możecie przekazać 1% podatku na działania organizacji pożytku publicznego. Warto, aby te pieniądze zostały w krainie Jeziora Zegrzyńskiego i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia znajdziecie tutaj:
https://stowarzyszenieamicus.pl/
https://ksamicus.pl/

Jeśli natomiast chcecie przekazać 1% podatku na działania Stowarzyszenia niezbędne informacje znajdziecie tutaj: https://stowarzyszenieamicus.pl/o-nas/

Pamiętaj – warto wspierać lokalnie!

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn