Fundacja Lupus

Dane kontaktowe:
ul. Krogulcza 24
05-101 Skierdy

tel. 666 656 555
e-mail: fundacjalupus@gmail.com
www: FB Fundacji

Fundacja Lupus zajmuje się m. in. upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, wychowaniem poprzez sport i rekreację, zapobieganiem i przeciwdziałaniem patologiom społecznym, uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, działalnością dydaktyczną i sportową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk dysfunkcyjnych lub ofiar przemocy, upowszechnianiem i zapewnianiem dzieciom i młodzieży wszelkich form aktywnego wypoczynku, działalnością na rzecz szeroko pojętego porządku, bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju, przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej a także innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, umożliwianiem skazanym wykonywanie kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn