Q&A – Budżet Obywatelski w Legionowie

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego, które pojawiły się podczas spotkań urzędników legionowskiego ratusza z mieszkańcami.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy osobiście współdecydują o wydatkach publicznych. Do tej pory takie prawo mieli jedynie radni Rady Miasta.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. Do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest pół miliona złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego?

To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Rekomendowane do realizacji Projekty podaje się w kolejności według uzyskanej liczby głosów. W rekomendacji uwzględnione zostaną tylko te Projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów.

Czy można realizować zadania BO w etapach?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Kto może głosować na projekty?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Kiedy rozpocznie się realizacja projektów, które wygrają głosowanie w bieżącym roku?

Realizacja zwycięskich projektów z II edycji rozpocznie się w 2023 r.

źródło: Urząd Miasta Legionowo: legionowo.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn