XI DON wystartował!

Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego (DON) to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kalendarz XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2022

(Kalendarz dostosowywany do aktualnej sytuacji – terminy mogą ulec zmianie)

3 stycznia – 7 marca 2022
Zgłaszanie kandydatur do orderu „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”

15 stycznia 2022
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych – publikacja regulaminów

15 stycznia 2022 – 25 marca 2022
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych

15 stycznia 2022 – 7 kwietnia 2022
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego

1 kwietnia – 7 kwietnia 2022
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny

21 marca 2022
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
godz. 9.45 – 10.40 – Marsz Kolorowej Skarpetki

7 kwietnia 2022, godz. 11:00 – Ratusz
Uroczyste otwarcie XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami:

 • wręczenie orderu „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”,
 • eliminacje do konkursu form scenicznych i medialnych.

28 kwietnia 2022, godz. 11:00 – Ratusz
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form scenicznych i medialnych, literackiego i plastycznego
Wystawa pokonkursowa – 28 kwietnia – 15 maja 2022

1-30 kwietnia 2022
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie – filmy, dyskusje, biegi na niebiesko, wydarzenia w całym powiecie

6 maja 2022, godz. 9:00-14:00 – Ratusz
Konferencja „Praca dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną”

20 maja 2022, godz. 10:00
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

21 maja 2022, godz. 10:00
Plener fotograficzny „Świat wokół nas”

2 czerwca 2022
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DOzN
Wcześniejsze zapisy (ilość grup według potrzeb – wcześniejsze zapisy)

11 czerwca 2022, Arena Legionowo
Plener malarski „Chodź pomaluj mój świat” (w ramach 42. Dni Legionowa 2022)

13-30 czerwca 2022
Warsztaty kulinarne PCIS dla uczestników Dni Osób z Niepełnosprawnościami – Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

8 września 2022
DPS Kombatant. Spotkania „Historia mieszka w ludziach” czyli rozmowy z mieszkańcami.

Październik 2022
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

18 listopada 2022, godz. 11:00
Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS – wystawa – 18-30 listopada 2022
Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC

Organizatorzy Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego:

 • Fundacja „Promień Słońca”
 • Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
 • IŁ Capital Arena Legionowo
 • Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
 • DPS Kombatant w Legionowie
 • Muzeum Historyczne w Legionowie
 • Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
 • Koło Dzieci Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie

Patronat medialny:

 • Gazeta Powiatowa
 • Gazeta Miejscowa i LTV
 • Radio dla Ciebie
 • TV Dolny Śląsk

Patronami Honorowymi Dni Osób z Niepełnosprawnościami są:
Starosta Powiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki oraz prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn