Promuj 1% zgodnie z prawem

Organizacje pożytku publicznego zbierają środki z jednego procenta, wydają te środki i zabiegają o nie. Część OPP prowadzi kampanie promocyjne właściwie przez cały rok – inne koncentrują się na sezonie rozliczeniowym, który startuje już w przyszłym tygodniu! Tym właśnie OPP przypominamy, jak prowadzić jednoprocentową promocję zgodnie z prawem.

Z pewnością duża część organizacji pożytku publicznego, która liczy, że otrzyma w tym roku 1%, ma już przygotowania do kampanii procentowej za sobą. Jednak być może są i takie, które (co wcale nierzadkie w III sektorze) robią coś na ostatnią chwilę. Nie zaszkodzi więc przypomnieć o wymaganiach, stawianych w tym zakresie przez ustawę. Jak przygotować materiały wykorzystywane podczas kampanii?

Promocja 1% ze środków 1%? Trzeba o tym informować!

Organizacja pożytku publicznego zbiera 1%. Aby zachęcić podatników do przekazania środków, tworzy materiały promocyjne (np. zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje i rozpowszechnia ulotki itp.). Działania te najczęściej oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek lub z projektu. W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy o pożytku organizacji nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które zebrała (w latach poprzednich) w ramach 1% – musi o tym poinformować. Informacja ma znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w spocie.

Szczegóły dotyczące obowiązkowej informacji znajdują się w rozporządzeniu

Wymieniony wyżej zapis z ustawy o pożytku to nie wszystko. Żeby prawidłowo zastosować art. 27c, trzeba też wdrożyć szczegółowe zalecenia z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie zezwala stosować na materiałach promocyjnych dwie formułki:

  1. Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Sfinansowano/współfinansowano z 1% podatku

Druga, krótsza formułka, dozwolona jest w sytuacji, kiedy materiał promocyjny ma rozmiary uniemożliwiające zastosowanie pierwszej formułki.

Rozporządzenie opisuje też m.in. miejsce w materiale promocyjnym, gdzie powinna się znaleźć treść komunikatu, procent powierzchni, którą ma zajmować, sposób, w jaki ma zostać odczytana informacja, wysokość liter itp.

Programy komputerowe do PIT z odpowiednim oznaczeniem

Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez niektóre OPP do zbierania 1%. Nie zawsze do końca uczciwie (wobec podatnika i innych OPP). Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który pozwalał na łatwe rozliczenie się z urzędem skarbowym. W programie tym „zaszyty” był jednak numer KRS jednej organizacji pożytku (oczywiście tej, która program rozpowszechniała) i niemożliwa była jego zmiana. 1% szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem takiego sposobu zachęcania do przekazania alokacji były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób nie zostało zakazane. Wprowadzono jednak obowiązek podjęcia działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z programu ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY.

Zgodnie z art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację o możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% OPP albo o braku swobodnego wyboru i przekazania 1%. 

Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1%, czy też inny podmiot (np. redakcja gazety, która dodaje do danego wydania program do PIT).

Uzupełnienie przepisu ustawowego, podobnie jak w przypadku obowiązku informowania o finansowaniu kampanii, znajduje się w opisanym już rozporządzeniu. Trzeba do niego zajrzeć, żeby wiedzieć jakiego sformułowania użyć i jak umieścić je w programie.

Źródło: publicystyka.ngo.pl
Grafika: Streszczenie plik wektorowy utworzone przez vectorjuice – pl.freepik.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn