Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo

Dane kontaktowe:
Al. 1. Dywizji Zmechanizowanej 16
05-120 Legionowo

tel. 602 878 623
e-mail: wolontariatlegionowo@wp.pl
www: FB Stowarzyszenia

Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane wolontariatem oraz wspólnym pomaganiem innym. Do głównych celów Stowarzyszenia należy zaliczyć: propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promowaniu idei wolontariatu i ideałów solidaryzmu społecznego oraz zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy. W tym celu Stowarzyszenie realizuje szereg inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu włączenie społeczności lokalnej w pomaganie drugiemu człowiekowi. Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez organizowanie cyklicznych akcji zbiórek żywności, zbiórek plastikowych nakrętek czy promocji inicjatyw oddolnych realizowanych na terenie powiatu legionowskiego, współpracy z samorządem lokalnym. Wraz z UM Legionowo Stowarzyszenie realizuje projekty w ramach, których organizuje m.in. pomoc przy organizacji zakupów w czasie pandemii, prowadzi punkt wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniami, kawiarenkę internetową czy warsztaty kreatywne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn