Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”

Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo

tel. 722 707 227
e-mail: kontakt@spp-nadzieja.pl
www: spp-nadzieja.pl

Stowarzyszenie działa od 2004 r. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie realizuje cele związane z pomocą osobom starszym i seniorom, przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia zawodowe dla różnych grup i osób. Wykonuje również zadania zlecone przez samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i ministerstwa. Współpracuje z wieloma organizacjami na różnych szczeblach. Dodatkowo w ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mazowiecką Akademię Seniorów, Klub Seniora oraz klub Amazonek. Stowarzyszenie angażuje się w działania mające na celu wsparcie polityki senioralnej na terenie powiatu legionowskiego.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego na którą można przekazywać 1% podatku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn