Porozumienie Samorządowe

Dane kontaktowe:
ul. Husarska 12
05-120 Legionowo

tel. 504 120 760
e-mail: zadrozny@wp.pl
www: porozumieniesamorzadowe.org.pl

Stowarzyszenie powstało w 2009 r. z inicjatywy lokalnych społeczników, polityków i aktywistów. Od początku swojego działania Stowarzyszenie angażowało się publicznie w działania na rzecz Legionowa. Najważniejsze cele, które sobie stawia sobie Stowarzyszenie to: wspieranie, inspirowanie i aktywizacja środowisk mających wpływa na rozwój Legionowa i powiatu legionowskiego, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju miasta Legionowo oraz powiatu legionowskiego, promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz osiągnięć miasta Legionowo i powiatu legionowskiego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów społecznych, pozyskiwania funduszy europejskich i rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie inicjatyw o zasięgu ogólnokrajowym, mających za zadanie rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn