Nasze Miasto Nasze Sprawy

Dane kontaktowe:
ul. J. Piłsudskiego 31 lok. 336
05-120 Legionowo

tel. 694 438 291
e-mail:  bogdan.kielbasinski@gmail.com
www: FB stowarzyszenia

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY istnieje od 1997 roku. Nasz cel podstawowy to popularyzowanie idei samorządności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie Stowarzyszenia działają społecznie na rzecz społeczności lokalnej, pracują w radach osiedlowych, radzie miasta, lokalnych wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto Stowarzyszenie wspiera organizacje młodzieżowe, prowadzi programy pomocy najuboższym, organizuje akcje wolontariatu dla zwierząt oraz akcje charytatywne. Organizacja stara się wspierać inicjatywy oddolne mieszkańców miasta lobbując na ich rzecz w lokalnym samorządzie. Ponadto, członkowie Stowarzyszenie sami inicjują liczne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców, które mają na celu zmianę oblicza miasta na bardziej przyjazne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn