Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Przy TPD w Legionowie

Dane kontaktowe:
ul. ks. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo

tel.
e-mail: kololegionowo@wp.pl
www:

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działa na terenie Legionowa od 1984 r. i skupia ok. 80 osób (dzieci i młodzież), cierpiące na wielorakie schorzenia: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, epilepsja, obniżona norma intelektualna. Wszyscy nasi podopieczni posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ponadto Koło realizuje szereg inicjatyw mających na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania organizacji nakierowane są na aktywne włączenie podopiecznych w nurt codziennych wydarzeń i czynnie uczestniczenie w nim. Koło organizuje turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy rekreacyjne, kiermasze rękodzieła podopiecznych czy zbiórki publiczne. Koło angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i osób niepełnosprawnych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn